Het aantal recall-acties, het terugroepen van gebrekkige producten, is in de eerste helft van 2005 aanzienlijk toegenomen. Dat constateert risico-
en verzekeringsspecialist Marsh Risk Consulting. In de eerste helft van 2005 is het aantal recall-acties in de Europese Unie met 279 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2004. Het feit dat producenten steeds vaker vrijwillig melding doen van schadelijke producten is à©à©n van de redenen van deze stijging.

In de eerste twee kwartalen van dit jaar is door producenten, distributeurs, importeurs en overheden een record aantal producten (293) uit omloop gehaald, zo blijkt uit de cijfers van de Europese commissie voor consumentveiligheid. Met deze explosieve stijging van 279 procent ten opzichte van 2004 (105) worden gemiddeld 11 recall-acties per week uitgevoerd binnen de non-food sector in Europa. Jeroen Spanbroek, consultant bij Marsh Risk Consulting: 'In tegenstelling tot de beperkte stijging in de voedingsmiddelen sector, waar het aantal recall-acties al sinds jaar en dag op hetzelfde hoge niveau bevindt, is dit een opmerkelijke trend.
Producenten zien meer en meer het belang van een snelle (vrijwillige) melding van schadelijke producten, met als doel het minimaliseren van mogelijke letsel- en gevolgschade.'

De combinatie van een zeer sterke groei in recall-acties, een stijging in bereidwilligheid van consumenten om te claimen (schadeloosstelling, secundaire gevolgschade, etc.) en de stijging van de gemiddelde claimhoogte, is een zorgwekkende ontwikkeling voor het bedrijfsleven. Jeroen Spanbroek: 'Wij signaleren dat producenten, importeurs en distributeurs de risico's en mogelijke impact vaak niet exact in kaart hebben gebracht. Hierdoor komen ondernemingen nog steeds voor verrassingen te staan waarbij in sommige situaties men zelfs de controle over de situatie kan verliezen. De gevolgschade, waaronder schade aan het imago, kan desastreus zijn.'

Het aantal recall-acties in Nederland werd in het eerste half jaar van 2004 in Nederland nog niet centraal geregistreerd. Vanaf september 2004 houdt de Voedsel en Waren Autoriteit voor Nederland deze gegevens bij. Echter, op basis van het aantal geregistreerde claims bij verzekeraars wordt een stijging van het aantal recalls geconstateerd. De stijging van het aantal recall-acties is opmerkelijk omdat risicovolle producten zoals (chemische) halffabrikaten, voedingsmiddelen, farmaceutische en medische producten/middelen niet via het RAPEX-systeem worden gemeld. Alleen consumentengoederen met uitzondering van bovenstaande productgroepen worden geregistreerd. De recall-meldingen variëren van technisch hoogwaardige goederen zoals motoren tot eenvoudige massaproducten als speelgoedbeertjes.

bron:Lensink van berkel comm