Diverse opsporingsinstanties hebben in de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 april de verkeerscontrole ‘Alles onder controle’ gehouden in en rond Utrecht. In totaal zijn 706 bestuurders gecontroleerd. Ruim 100 bestuurders zijn bekeurd voor uiteenlopende overtredingen. Ruim 1000 bestuurders reden te hard langs de radar. Vijf bestuurders moesten hun rijbewijs direct inleveren voor te hard rijden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 178 km/uur.

De controle is uitgevoerd tussen 20.00 en 03.00 uur door de Politie Utrecht, Koninklijke Marechaussee Utrecht en Soesterberg, Douane, Belastingdienst, Inspectie Verkeer en Waterstaat en Verkeerspolitie van het Korps Landelijke Politiediensten. Zij werden geassisteerd door Rijkswaterstaat en ANWB Wegenwacht. Op de Rijksweg A2 ter hoogte van Maarssen en Vianen stonden radarcontroleposten opgesteld. Op de Papendorpseweg en de afritten Houten op de Rijksweg A27 vonden algemene verkeerscontroles plaats. Op de (autosnel)wegen rond Utrecht reden onopvallende videoauto’s rond. De controles werden ondersteund met catch-ken apparatuur.
Specificatie van de overtredingen:
Gecontroleerde voertuigen op de locaties               706
Gecontroleerde voertuigen op snelheid dmv radar        1050                    Hits d.m.v. catch-ken                                    4
Overige snelheidsovertredingen                           18
Hoogste snelheid                                       178 km /u
Rijden onder invloed                                   9  (hoogste: 625 ug/l)
Rijbewijzen ingevorderd (alle i.v.m. snelheid)         5
Niet in bezit van rijbewijs                            1
Rijbewijs/kentekenbewijs niet tonen                    38
Technische staat voertuigen                            6
Arbeidstijdenbesluit Vervoer                           4
Verkeersovertredingen (gedrag)                         16
Onverzekerde personenauto                              1 (+ inbeslagname)
Openstaande signaleringen/boetes                 7 (o.a. een boete van € 430)
Opgeven van een valse naam                             1
Doorrijden na stopteken/aanwijzing                     3

Bijzonderheden 
Wet Wapens en Munitie
In 2 gevallen werd vrijwillig afstand gedaan van een voorwerp dat als wapenstok kan dienen.

Belasting
Aan 1 eigenaar van een motorrijtuig zal door de belastingdienst een naheffing (+ verhoging) worden gezonden, wegens rijden zonder motorrijtuigenbelasting.

Rijden onder invloed
De hoogst gemeten waarde werd geblazen door een man: 625 ug/l. Zijn rijbewijs kon niet meer worden ingevorderd, omdat deze reeds was ingevorderd door justitie.

Technische mankementen
1 auto met onberemde achteras
1 ondeugdelijke bevestiging van de achteras van een oplegger
1 overbelading met 32 %
1 lading niet goed gezekerd/vastgezet (rijverbod)
diverse defecte verlichting

Arbeidstijdenbesluit Vervoer
1 maal rijden op blanco (niet ingevuld) registratieblad tachograaf
1 maal 12 uur rijden (dagelijkse rijtijd), met slechts 4 uur rust (dagelijkse rusttijd)

Signaleringen OPS
7 personen stonden gesignaleerd:2 x voor het betekenen van een vonnis,
                                1 x een vonnis medegedeeld,
4 geldboetes werden geïnd, totaalbedrag: € 1023,75 (hoogste boete € 430)

Snelheid
5 Rijbewijzen van snelheidsovertreders werden (in)gevorderd, omdat 1 van die bestuurders zijn rijbewijs niet (onmiddellijk) kon overgeven, werd zijn auto in bewaring genomen.
4 Buitenlandse bestuurders hebben direct een boete betaald voor overschrijding van de maximumsnelheid. Onder hen bevond zich een Engelse bestuurder die direct een bedrag van € 750 moest betalen.

Hulpverlening ANWB
In totaal werd door ANWB 36 x assistentie verleend bij het repareren van verlichting.

Materiële ondersteuning
Rijkswaterstaat, district Midden-Nederland, heeft terrein en middelen ter beschikking gesteld, voor het inrichten van controlelocaties.
 
bron:Politie Utrecht