Nederland is het enige West-Europese land waaruit meer mensen vertrekken dan er binnenkomen. In 2005 verlieten 121 duizend personen ons land, het hoogste aantal ooit. Het aantal immigranten kwam uit op 92 duizend. In Europa is er geen land met zo’n groot vertrekoverschot. Dat meld het CBS maandag op basis van cijfers van de zusterorganisaties uit de Europeese landen.
Sinds 2003 meer emigranten dan immigranten
Decennialang overtrof het aantal mensen dat naar Nederland kwam het aantal mensen dat Nederland verliet. Sinds 2003 is dit veranderd en is het aantal emigranten groter dan het aantal immigranten.

Aan de stijging van de emigratie lijkt vooralsnog geen einde te komen. In het eerste kwartaal van 2006 verlieten 29 duizend mensen ons land, 5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daarmee heeft de uittocht uit ons land versterkt doorgezet.
Uniek binnen Europese Unie
Het migratiesaldo heeft de laatste jaren een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. In 2001 en 2002 kwamen per saldo nog 50 duizend mensen naar Nederland. In 2005 is dit omgeslagen in een saldo van 27 duizend vertrekkende personen. Deze omvang is uniek binnen de Europese Unie. Een paar Oost-Europese landen hadden ook een vertrekoverschot, maar dat was niet zo groot. Binnen de Europese Unie heeft Nederland in 2005 het grootste negatieve migratiesaldo.
België en Duitsland blijven populair
In 2005 vertrok een kwart van alle emigranten van wie de bestemming bekend is naar België of Duitsland. De lagere huizenprijzen in onze buurlanden spelen bij de beslissing om te emigreren waarschijnlijk een rol. Andere populaire bestemmingen zijn het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse Antillen en Aruba.
Vooral meer oudere emigranten
De emigratie is in alle leeftijdsgroepen toegenomen, maar is relatief gezien het sterkst onder ouderen. Er zijn steeds meer ouderen en die zijn ook steeds meer geneigd te emigreren. Het aantal emigrerende 55-plussers is toegenomen van 6 duizend in 1995 tot 10 duizend in 2005. Vooral Spanje en Frankrijk zijn in trek bij oudere emigranten. De meerderheid van de emigranten bestaat echter nog steeds uit twintigers en dertigers.
bron:CBS