In de toekomst moeten alle jongeren die met lichte ambulante hulp uit de problemen kunnen komen, naar het Centrum voor Jeugd en Gezin in hun gemeente kunnen. Op die manier kunnen jongeren veel sneller en zonder indicatie worden geholpen. Dit is een van de kabinetsbesluiten die volgen op het advies dat Steven van Eijck, commissaris jeugd- en jongerenbeleid, uitbracht op 28 april 2006.

Het plan gaat waarschijnlijk pas in 2008 in en gaat alleen voor de grotere gemeenten gelden, die in staat zijn een grote rol in het jeugdbeleid te vervullen.
Andere punten die het kabinet overneemt:
-Vanaf 1 januari 2008 krijgen alle kinderen een elektronisch kinddossier jeugdgezondheidszorg.
-In 2007 verschijnt voor het eerst de jeugdmonitor. Deze moet inzichtelijk maken hoe het gaat met de Nederlandse jeugd.
-Er komt één indicatieprocedure voor de geïndiceerde (jeugd)zorg en het speciaal onderwijs.
-Gemeenten worden bestuurlijk verantwoordelijk voor de Centra voor Jeugd en Gezin, waarin taken op gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning worden gebundeld.

bron:VWS