Onder leiding van het Functioneel Parket verricht de FIOD-ECD een onderzoek naar vermoedelijke fraude met omzet- en loonbelasting en het afpersen van pachters in de particuliere glazenwasserbranche. Het betreft de periode 2000 tot heden.  In het kader van dit onderzoek zijn vandaag een 30-tal doorzoekingen gedaan in woningen, caravans en auto’s van verdachten in de regio Den Haag.
Bij de doorzoekingen waren 120 personen van de FIOD-ECD, 10 personen van de Belastingdienst en 20 personen van de Douane betrokken. Deze werden ondersteund door 80 personen van de Politie Haaglanden. Tijdens de doorzoekingen is administratie en geld en zijn meerdere vuurwapens en auto’s in beslag genomen. Er zijn 25 aanhoudingen verricht.
Uit eerder onderzoek is gebleken dat de particuliere glazenwasserbranche in de regio Den Haag in handen is van een aantal verpachters. Deze verpachters geven slechts toestemming aan glazenwassers (pachters) om in ‘hun’ straten de ramen te zemen als een bepaald percentage van de opbrengst wordt betaald.
De pachters kunnen de aan de verpachters af te dragen gelden niet in hun boekhouding verwerken omdat dat deel vermoedelijk zwarte inkomsten zijn voor de verpachters. Hierdoor komen glazenwassers in een situatie waarin zij hun boekhouding moeten aanpassen en onjuiste aangiften omzet- en loonbelasting doen. In belang van het onderzoek worden er geen verdere mededelingen gedaan.
bron:OM