Het aantal scholieren in Den Haag dat rookt is nu lager dan in 1999, maar het aantal dat alcohol drinkt is gestegen. Een op de vijf scholieren in het voortgezet onderwijs heeft ooit cannabis gebruikt. Scholieren beginnen al op jonge leeftijd met roken en drinken van alcohol. Er zijn duidelijk minder scholieren van niet-Nederlandse herkomst die roken en drinken dan scholieren van Nederlandse herkomst. Dit zijn enkele resultaten van het onderzoek genotmiddelengebruik dat in 2003 is uitgevoerd.

Iedere vier jaar organiseert het Trimbos-instituut samen met lokale GGD'en het landelijk onderzoek genotmiddelengebruik (roken, alcohol, cannabis en gokken). De GGD Den Haag betrekt sinds 1996 meer scholieren uit het voortgezet onderwijs bij het onderzoek. Zo kan ze ook uitspraken doen over de eigen regio. Ruim achttienhonderd scholieren uit Den Haag deden mee in 2003; 561 uit groep zeven en acht van het basisonderwijs, 1266 uit het voortgezet onderwijs.

Haagse scholieren roken, gokken en gebruiken cannabis in ongeveer dezelfde mate als Nederlandse scholieren. Er zijn wel minder Haagse scholieren die alcohol drinken in vergelijking met landelijke cijfers. Er wordt onder scholieren vooral gerookt en alcohol gedronken, vaak al op jonge leeftijd.

De gemeente Den Haag vindt het rook- en drinkgedrag van scholieren zorgwekkend, evenals de jonge leeftijd waarop ze daarmee beginnen. De gemeente/GGD en Parnassia willen jongeren zo vroeg mogelijk blijven voorlichten over het gebruik van genotmiddelen. Ze bieden verschillende lespakketten aan voor het basis- en voortgezet onderwijs. Deze week is ook de preventiecampagne 'Roken dat doe je niet in Den Haag' gestart. Daarnaast geven de GGD en Parnassia voorlichting op festivals over genotmiddelengebruik en bieden ze ondersteuning bij ouderenavonden op scholen.

bron:Gemeente Den Haag