Uniek wereldwijd evenement: tienduizenden wereldburgers verenigen zich online om te debatteren over stedelijke duurzaamheid op 1 - 3 december 2005 Habitat JAM, een nooit eerder voorgekomen wereldwijde online dialoog over stedelijke duurzaamheid zal gedurende 72 uur worden gehouden op 1 - 3 december 2005.

De Habitat JAM, die wordt gesponsord door de Canadese regering in samenwerking met UN-HABITAT en IBM, belooft tienduizenden wereldburgers, zowel arm als rijk, te betrekken, te sterken en te stimuleren met als ultiem doel ideeën over kritieke zaken wat betreft stedelijke duurzaamheid om te zetten in actie.

Onder leiderschap van de edelachtbare Joe Fontana, minister van Arbeid en Huisvesting, heeft de Canadese regering een zeer innovatieve benadering gekozen door te investeren in wereldwijde duurzaamheid en de Habitat JAM. 'Canada is verheugd om samen met UN-HABITAT en IBM deze experimentele vorm van het oplossen van problemen te introduceren - een dialoog die politieke, culturele, economische, sociale grenzen en expertise doorbreekt om concrete oplossingen naar boven te brengen voor urgente en controversiële zaken waarmee de zich snel verstedelijkende planeet wordt geconfronteerd.' De regering van Canada is trots om bij dit evenement op te treden als gastheer, want Canada onderkent de enorme impact van verstedelijking op de duurzaamheid van de planeet.'

De Habitat JAM is een inleidend evenement tot de derde sessie van het World Urban
Forum dat in juni 2006 zal worden gehouden in Vancouver. Het World Urban Forum is een initiatief van het United Nations Settlements Program (UN-HABITAT) dat iedere twee jaar wordt georganiseerd om te debatteren over ideeën en problemen betreffende duurzame ontwikkeling in de hedendaagse context van snelle verstedelijking.

Discussieonderwerpen zijn het verbeteren van de levensstandaard van mensen die in
sloppenwijken wonen; toegang tot water; duurzaamheid, veiligheid en zekerheid,
financiën en bestuur voor het milieu; en de toekomst van onze steden.

We wonen in toenemende mate in een stedelijke wereld die helaas wordt verdeeld in het noorden en het zuiden. Wat nog erger is, is dat in de meeste steden, ongeacht waar, de mensen gedwongen worden te leven in verdeelde steden. Steden in ontwikkelingslanden hebben te kampen met problemen die worden geassocieerd met snelle verstedelijking, waardoor meer dan een miljard mensen in sloppenwijken wonen zonder geschikte beschutting en minimale voorzieningen. In ontwikkelde landen ondervinden burgers de nadelige gevolgen van slecht geplande steden en de achteruitgang op het gebied van het milieu. Aan de wieg van deze crisis staat het niet raadplegen van en het niet toestaan van volledige participatie van gewone mensen in de ontwikkeling van de stad. Ik hoop dat de innovatieve technologieën geassocieerd met Habitat JAM ervoor zullen zorgen dat mensen nader tot elkaar komen om echt humane nederzettingen te plannen en te ontwikkelen,' voegt Dr. Anna Tibaijuka, Executive Director van UN-HABITAT toe.

De Habitat JAM zal in realtime academici en studenten, planners en bouwers, politici,
regeringen, particuliere sector en gewonen burgers bijeen brengen over de hele wereld zodat iedereen zijn of haar ideeën en expertise bij kan dragen tijdens de 72-urige wereldwijde sessie voor het oplossen van problemen. Onder de moderators treft u politieke leiders, vermaarde experts en belangrijke denkers.

Om te zorgen voor een allesomvattend evenement zullen organisaties van gewone burgers, instituten, vrouwen- en jongerengroeperingen en niet-overheidsorganisaties (NGOs) helpen door de technologie naar mensen te brengen die anders geen toegang of kans hebben hun ervaringen te kennen te geven aan anderen overal ter wereld. Om slechts een paar voorbeelden te geven van de samenwerking met Habitat JAM:

- World Bank Institute biedt toegang tot een groot deel van hun satellietgebaseerde
Global Development Learning Network (GDLN) zodat mensen die in regio's wonen met
onvoldoende of zonder internettoegang toch kunnen deelnemen aan de Habitat JAM.
- Huairou Commission en GROOTS Canada om de stem van niet-Engelssprekende vrouwen te laten horen op de Habitat JAM.
- World Urban Forum en Youth Organizing Committee (WUFY) die meer dan een dozijn World Urban Cafe JAM Sessions zullen organiseren om gemeenschappen in sloppenwijken en verpauperde nederzettingen in Azië, Afrika, India en Latijns-Amerika erbij te betrekken.

Door als gastheer op te treden tijdens de JAM en door de technologie beschikbaar te
stellen maakt IBM dit innovatieve democratische proces mogelijk waarbij, zonder
hiërarchie, mensen uit alle lagen van de bevolking de kans krijgen om samen te komen en hun ideeën over hoe een bepaald aantal zaken of problemen opgelost zouden kunnen worden te presenteren en te evalueren. 'IBM heeft eerder intern JAMs gebruikt om werknemers in meer dan 75 landen in realtime te betrekken bij een discussie over de waarden en normen van het bedrijf om vervolgens pragmatische oplossingen en goede praktijken te ontwikkelen rond groei en innovatie,' zei Irving Wladawsky-Berger, Vice President van Technical Strategy and Innovation bij IBM. ' JAMs bieden de mogelijkheid om op mondiale schaal samen te werken en problemen op te lossen, wat voorheen niet mogelijk was. Dit is nu innovatie waar de wereld wijzer van wordt.'

Voor meer informatie over Habitat JAM en om je in te schrijven voor het evenement:
www.habitatjam.com.

Bron: Habitat Jam