Halfjaarresultaten Sligro Food GroupSligro Food Group N.V. heeft in het eerste halfjaar 2005, in overeenstemming met de uitgesproken verwachting daaromtrent bij de trading update van 21 april jl., het resultaat ná belastingen zien afnemen met bijna 8% tot EUR 18,8 miljoen 1). De omzet nam toe met ruim 16% tot EUR 754 miljoen. De autonome omzettoename van de groep beliep 1,7%.

De omzet bij de foodretailactiviteiten nam af met 2,9% tot EUR 212,9 miljoen.
De omzetvermindering is onder meer het gevolg van de hevige concurrentiestrijd in het supermarktkanaal en de verkoop van de Milo-activiteiten in het tweede kwartaal van 2005. Exclusief deze verkoop nam de omzet autonoom af met 1,6%. Het bedrijfsresultaat liet daardoor ook een afname zien, die door kostenbesparingen beperkt bleef.

De omzet van de foodserviceactiviteiten nam toe met 25,8% tot EUR 541,3 miljoen. Autonoom nam de omzet in dit segment toe met 3,3%, terwijl de rest van de toename wordt verklaard door de overname per 1 oktober 2004 van VEN Groothandelcentrum.
De autonome groei wordt ondersteund door de succesvolle Sligro-formule en door uitbreiding van het vestigingennetwerk. Het bedrijfsresultaat van de foodserviceactiviteiten nam af in de eerste helft van 2005 door het reeds eerder gemelde plotselinge verlies van een grote klant en de versnelde integratie van VEN Groothandelcentrum. Er is op dat laatste terrein in het eerste halfjaar aanzienlijke vooruitgang geboekt, waardoor verwacht wordt dat dit proces in de tweede helft van 2005 kan worden afgerond. Dit zal leiden tot omvangrijke kostenbesparingen en biedt tevens de mogelijkheid om vanaf 2006 vanuit een sterke en efficiënte back office met nieuw elan de commerciële positie te verstevigen en de resultaten sterk te verbeteren.

Door de consolidatie van VEN Groothandelcentrum is het bruto-omzetresultaat van de groep als percentage van de omzet toegenomen, maar zijn tevens de verkoop- en beheerskosten meer dan evenredig toegenomen.
Per saldo is het bedrijfsresultaat met 9,4% afgenomen tot EUR 28,7 miljoen. Als percentage van de omzet betekende dit een afname van 4,9% in de eerste helft van 2004 tot 3,8% dit jaar.
De winst per aandeel, berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen beloopt EUR 0,90 ten opzichte van EUR 0,99 in dezelfde periode van 2004, een afname van 9,1%.

Vooruitzichten
Wij verwachten dat de algemene marktomstandigheden net zoals in het eerste halfjaar gekenmerkt zullen worden door prijsdruk en enige afname van het volume. Dit geldt zowel voor de foodretail- als de foodservicemarkt.
Desalniettemin verwachten wij voor Sligro Food Group in het tweede halfjaar wederom een positieve autonome omzetontwikkeling, waardoor het marktaandeel zal toenemen. Opgemerkt wordt dat VEN Groothandelcentrum vanaf het vierde kwartaal 2004 in de consolidatie is betrokken, waardoor de totale omzettoename zal afnemen ten opzichte van het eerste halfjaar.

Het tweede halfjaar zal vooral in het teken staan van de afronding van de VEN-integratie. Het daarmee gepaard gaande investeringsprogramma zal doorlopen tot in de loop van 2006.

Voor wat betreft de totale resultaten gaan wij uit van een vergelijkbare ontwikkeling als in de eerste helft van 2005. Dit is exclusief het effect van een eenmalige bate van EUR 5,9 miljoen na belasting die in de tweede helft van 2004 is gerealiseerd. Voor de tweede helft van 2005 zal waarschijnlijk geen sprake zijn van omvangrijke eenmalige baten.
Over het jaar 2004 is op IFRS-basis een resultaat na belastingen behaald van EUR 52,7 miljoen, exclusief de eenmalige bate en van EUR 58,6 miljoen inclusief de eenmalige bate.
Op 20 oktober 2005 zullen wij nader inzicht geven in de verwachtingen voor het tweede halfjaar van 2005.

bron:SligroComments are closed.
%d bloggers liken dit: