Halleh Ghorashi is benoemd tot bijzonder hoogleraar Management van diversiteit en integratie, in het bijzonder de participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. De nieuwe leerstoel is op initiatief van de commissie PaVEM mogelijk gemaakt door het Ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratiebeleid, het Oranje Fonds en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ghorashi gaat de leerstoel Management van diversiteit en integratie per 1 september bekleden bij de afdeling Cultuur, Organisatie en Management van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Haar onderzoek, onderwijs en publicaties zullen zich concentreren op de participatie van allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving.

De leerstoel wordt begeleid door een Curatorium waarin naast de hoogleraren Jeanne de Bruijn en Heidi Dahles van de VU en Paul Schnabel van het SCP, ook HKH Prinses Mà¡xima zitting heeft.

Het bijzondere van deze leerstoel is de systematische vergelijking tussen oude en nieuwe migranten en dito allochtone vrouwen, vooral op het gebied van de culturele aspecten van integratie. Met dit onderzoek hopen de initiatiefnemers van de leerstoel de nieuwe diversiteit in de Nederlandse samenleving beter te begrijpen. Ghorashi gaat empirisch onderzoek naar de participatie van migranten en allochtone vrouwen op verschillende terreinen van de samenleving combineren met een kritische analyse van beeldvorming en debat over multiculturaliteit en gender. De kern van haar opdracht is het ontwikkelen van een programma dat bijdraagt aan een beter begrip van culturele aspecten van integratie.

Halleh Ghorashi (1962) werkt sinds 2000 als universitair docent Intercultureel Management bij de afdeling Cultuur, Organisatie en Management van de VU. Ze studeerde Antropologie en Wijsbegeerte aan de VU. In 2001 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Ways to survive, Battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the US.

Momenteel zet Ghorashi een internationaal onderzoek op naar de ontwikkeling van migranten. Zij stelt daarbij vooral de vrouwen als krachtige stimulansen van verandering centraal. Met haar publicaties, voordrachten en media-optredens levert ze een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de positie van migranten(vrouwen) in de multiculturele samenleving. Ghorashi is lid van het college van toezicht en advies van SIRE (Stichting Ideële Reclame), lid van de adviesraad van Pharos en sinds 1 juli 2005 lid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Ze is redactielid van Focaal: European Jounal of Anthropology.

bron:VU