In 2005 is het handelsoverschot van goederen tot een recordhoogte gestegen. Als de trend over de eerste elf maanden van 2005 zich voortzet, komt het handelsoverschot in 2005 uit op ongeveer 32 miljard euro. In 2002, 2003 en 2004 was dit handelsoverschot ruim 27 miljard euro. In de eerste elf maanden van 2005 lag de uitvoerwaarde van goederen al ongeveer 30 miljard euro hoger dan de invoerwaarde. Het handelsoverschot komt voornamelijk voor rekening van chemie en voeding.

Handelsoverschot chemie: 14,1 miljard euro
Kunststofproducten leveren een grote bijdrage aan het handelsoverschot binnen de chemie. In de eerste elf maanden van 2005 is voor bijna 6 miljard euro méér aan kunststofproducten uitgevoerd dan ingevoerd. Ook de export van organische chemische producten lag aanzienlijk hoger dan de import (bijna 4 miljard euro).
Handelsoverschot voeding: 12,7 miljard euro
Vlees, zuivel en groenten en fruit dragen het meest bij aan het overschot binnen de voeding. In de eerste elf maanden van 2005 bedroeg het handelsoverschot in deze voedingsproducten 8,4 miljard euro.
Duitsland: grootste handelsoverschot
Het handelsoverschot met Duitsland is het grootst. Over de eerste elf maanden van 2005 bedraagt dit overschot ruim 17 miljard euro. Driekwart van het positieve handelssaldo met de oosterburen komt uit de handel in aardolieproducten, computers, aardgas en groenten en fruit.
China grootste handelstekort
China is voor Nederland de handelspartner die het grootste handelstekort oplevert. Door de handel met China ontstond in de eerste elf maanden van 2005 een tekort van ruim 15 miljard euro. Dit tekort is vooral veroorzaakt door de import van grote aantallen computers, telecommunicatietoestellen, elektrische machines, kleding en speelgoed. Overigens verlaten veel van deze producten Nederland weer in (vrijwel) onbewerkte staat.
bron:CBS