Zorgverzekeraar CZ gaat streng optreden tegen alternatieve genezers die blijven weigeren hun nota's correct te specificeren. Vandaag heeft CZ zelfs de patiënten van een centrum voor alternatieve geneeskunst in Brabant laten weten dat voorlopig geen enkele nota van dit centrum meer wordt vergoed op grond van sterke aanwijzingen van grootschalig gesjoemel. CZ heeft inmiddels een arts-acupuncturist van het centrum aangeklaagd bij zijn beroepsvereniging.

Uit onderzoek onder verzekerden die nota's hadden ingediend bleek dat in nagenoeg alle gevallen uiteenlopende behandelingen en technieken werden gedeclareerd onder de gezamenlijke noemer 'acupunctuurconsult'. Dit moest de indruk wekken dat alleen die therapie was verricht.

In veel gevallen spande het centrum bij de poging tot oplichting samen met patiënten. Door deze praktijken probeerden de patiënten vergoeding te krijgen voor allerlei behandelingen waarvoor ze niet zijn verzekerd en geen premie betalen. Bij nader onderzoek erkenden veel patiënten dat de ingediende nota's vals waren en dat ze daarvan op de hoogte waren. Ze maken zich daarmee medeplichtig aan het gesjoemel door hun therapeut.

CZ let momenteel extra op nota's van cliënten die gehoor geven aan oproepen van het centrum om geweigerde facturen opnieuw in te dienen met een briefje erbij dat ze wel correct zijn. Als blijkt dat deze verzekerden blijven samenspannen met hun genezers, dan royeert CZ ze en waarschuwt tevens alle andere verzekeraars in het land om op te passen voor deze personen. Verzekeraars hanteren registers met namen van oplichters. Er zijn ook lijsten met namen van therapeuten en andere zorgverleners die verzekeraars tillen. In de strijd tegen oplichting krijgt CZ krijgt regelmatig tipbrieven en telefoontjes van verzekerden die melding maken van gesjoemel.

CZ heeft vorig jaar voor zo'n 300.000 euro aan fraude door zorgverleners en verzekerden vastgesteld. Vorig jaar werd voor 11 miljoen euro teruggevorderd bij rekeningen die dubbel of verkeerd waren gedeclareerd door verzekerden of zorgverleners.

In 2004 werden 45 verzekerden in verband met fraude geroyeerd en met à©à©n zorgverlener is het contract verbroken. Ruim dertig zorgverleners kregen een waarschuwing en moesten terugbetalen wat ze opzettelijk verkeerd hadden gedeclareerd.

bron:CZ