Het wegvriezen van hartritmestoornissen is in potentie veiliger dan wegbranden.
Dit stelt drs. G.P. Kimman in zijn proefschrift "Katheterablatie van ritmestoornissen in de driehoek van Koch" waarop hij  21 september is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De driehoek van Koch is een gebied in het hart waarin zich de geleidingsknoop bevindt. Hierin kunnen ritmestoornissen ontstaan. Tot nu toe worden deze behandeld met radiofrequente katheterablatie (wegbranden). Deze methode kent nogal wat nadelen omdat het onherstelbare letsels kan veroorzaken, die zelf ook weer nieuwe hartritmestoornissen tot gevolg kunnen hebben.

Kimman laat in zijn onderzoek zien dat hartritmestoornissen veiliger behandeld kunnen worden met cryothermie. Via een katheter wordt het weefsel gekoeld tot - 30°C (icemapping)  om na te gaan of de juiste plek bereikt is en of de veiligheid gegarandeerd is in die zin dat de geleiding niet aangetast wordt. Als dit in orde is, kan de definitieve behandeling plaatsvinden en wordt verder gekoeld  tot - 75 a - 80°C.

Kimman constateert dat het vriezen in potentie net zo effectief is als het branden zonder dat blijvende geleidingsproblemen ontstaan en ook de kans op letsel en perforatie is kleiner dan met branden. Wel moet nog nader onderzoek vinden naar de stuurbaarheid van de katheter, de optimale icemappingtemperatuur en duur en ablatie temperatuur.

bron:MCA