hcc vordert bij het computerbedrijf Dell 1 miljoen euro aan dwangsommen. Dit naar aanleiding van een uitspraak die het Haagse Gerechtshof vorig jaar maart deed nadat hcc een procedure tegen Dell had aangespannen.Het Haagse Hof bepaalde toen onder meer dat Dell een aantal van haar algemene voorwaarden moest aanpassen. Voor iedere dag dat Dell in gebreke bleef, zou het bedrijf een dwangsom van 5000 euro moeten betalen.

Dell paste de algemene voorwaarden conform de uitspraak van het Hof aan op één artikel na. Tekstueel was er wel wat gewijzigd, maar inhoudelijk niet. Dell meende dat de aanpassing van het bewuste artikel wel conform uitspraak van de rechter is, maar hcc heeft het standpunt dat dit niet het geval is. Hierdoor is volgens hcc sinds medio oktober vorig jaar de dwangsomperiode ingegaan. Dit bedrag is inmiddels opgelopen tot 1 miljoen euro, wat tevens het maximaal te vorderen bedrag is.

bron:hcc