Op donderdagavond 11 mei reikt het Humanistisch Verbond in Amsterdam een extra Van Praag-prijs uit vanwege zijn 60-jarig bestaan. De dr. J.P. van Praag-prijs 2006 wordt toegekend aan Heddy Honigmann, film- en documentairemaker, bekend van o.a. de films O Amor Natural (1996), Het Ondergronds Orkest (1997), Crazy  (1999) en Dame le Mano (2004).

De jury onder leiding van Paul Schnabel koos voor Heddy Honigmann omdat zij in haar werk 'op indringende, vaak ontroerende en inspirerende wijze de overlevingskracht laat zien van mensen in kwetsbare omstandigheden. Heddy Honigmann is een rijke filmmaker, met een groot oeuvre. Haar hoofdpersonen treden door omstandigheden gedwongen, buiten gebaande paden. Zij worden op zichzelf teruggeworpen, maar hebben tegelijkertijd ook een sterke binding met anderen: familie, partners of mensen in een zelfde situatie. Kenmerkend voor
Honigmann is het menselijke, haar gevoel voor hun gevoel, waarmee ze dicht op de huid kruipt. Gevoelig zonder ooit sentimenteel te zijn.' Honigmann: 'Het gaat om die algemene, bijna banale, maar altijd nijpende vraag: Hoe overleven mensen?'

De jury kreeg de opdracht te zoeken naar kandidaten die werken op het snijvlak van kunst/cultuur en maatschappelijk debat. Kunst is een belangrijke inspiratiebron voor de humanistische levensbeschouwing. Een ander, speciaal criterium voor de kandidaat is dat in zijn of haar werk het begrip autonomie een rol speelt. Autonomie staat centraal in dit jubileumjaar van het Verbond.

De Prijs
De prijs bestaat uit een sculptuur die ontworpen is door beeldend kunstenaar Sigurdur Gudmundsson.

Uitreiking
De feestelijke uitreiking vindt plaats op 11 mei  in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Vanaf 20.00 uur. Op het programma staan een welkom door Rein Zunderdorp (voorzitter Humanistisch Verbond); de motivatie van de jury door Paul Schnabel; een compilatie van filmfragmenten van Heddy Honigmann, speciaal samengesteld voor deze avond en becommentarieerd door de prijswinnares, waarbij het begrip autonomie extra aandacht krijgt en de overhandiging van de prijs. Er is muziek en een receptie.
Jury
De jury van de dr. J.P. van Praag-prijs 2006 bestaat uit:
- Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (voorzitter);
- Liesbeth Brandt Corstius, oud-directeur Gemeentemuseum Arnhem;
- Sonja de Leeuw, hoogleraar film- en televisiewetenschappen, Universiteit Utrecht;
- Hans Alma, hoogleraar psychologie en zingeving, Universiteit voor Humanistiek;
- Chris Keulemans, freelance journalist en schrijver, voormalig directeur van debatcentrum De Balie in Amsterdam.
De dr. J.P. Van Praag-prijs
De Prijs is ingesteld ter ere van prof. dr. J.P. van Praag, één van de
oprichters van het Humanistisch Verbond, en als eerste aan hem uitgereikt bij zijn afscheid als voorzitter van het Verbond in 1969. Het Verbond reikt de prijs elke twee jaar uit aan mensen of instellingen die met hun werk
bijdragen aan humanisering van de samenleving. Niet alleen als eerbetoon aan de winnaars, ook ter inspiratie van het publiek en het maatschappelijk debat. Kandidaten voor de Van Praag-prijs zijn afkomstig uit diverse geledingen van de samenleving, zoals literatuur, wetenschap, politiek, media, kunst en cultuur.  De prijs werd eerder uitgereikt aan o.a. Amnesty International (1971), Hella Haasse (1985), Otto von der Gablentz (1991), Max van der Stoel (1993), Abdullahi An-Na'im (1999 en Kees Schuyt (2005).

bron:Humanistisch Verbond