Heijmans (vastgoedontwikkeling, bouw en infrastructuur) verhoogt de eerder afgegeven winstverwachting voor 2005. De netto winst zal naar verwachting uitkomen op circa à¢?¬ 85 miljoen (2004: à¢?¬ 72 miljoen*). De winst per gewoon aandeel komt daarmee uit op ongeveer à¢?¬ 3,60. De winst is berekend op basis van International Financial Reporting Standards (IFRS).

"Heijmans staat aan het begin van een nieuwe groeifase" aldus bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot van Heijmans. "De maatregelen van de afgelopen twee jaren hebben geresulteerd in gezonde balansverhoudingen en een positieve kasstroom. De huidige orderportefeuille is met 15% stijging ten opzichte van ultimo 2004 van goede omvang met ook kwalitatief goede projecten zodat autonome groei te verwachten is. Voor 2005 verwachten we ongeveer à¢?¬ 2,8 miljard bedrijfsopbrengsten te realiseren".

Ontwikkeling activiteiten

De orderportefeuille per 30 april 2005 bedraagt à¢?¬ 2.807 miljoen (ultimo 2004 à¢?¬ 2.439 miljoen).

Orderportefeuille x mln.
 30 april 2005
 31 december 2004
 Mutatie
 
Vastgoedontwikkeling
 792
 730
 +8%
 
Bouw
 1.009
 990
 +2%
 
Infrastructuur
 681
 603
 +13%
 
Productie
 31
 41
 -24%
 
Nederland
 2.513
 2.364
 +6%
 
Buitenland
 580
 506
 +15%
 
Và³à³r eliminatie
 3.093
 2.870
 +8%
 
Eliminatie intercompany
 -286
 -431
  
Geconsolideerd
 2.807
 2.439
 +15%
 
Vastgoedontwikkeling

De vraag naar woningen is onverminderd goed. In de eerste vier maanden van 2005 nam in Nederland de prijs van woningen verder toe. Ook de verkoop van een aantal projecten met woningen in het duurdere segment (boven à¢?¬ 400.000) liep voorspoedig.

Heijmans verwacht op basis van de cijfers van de eerste maanden van 2005 in het gehele jaar circa 5 tot 10% meer woningen te verkopen dan in 2004. Van de orderportefeuille van deze divisie per 30 april 2005 heeft 95% betrekking op ontwikkeling van woningen.

Nieuwe producten in combinatie met het bezit van een landbank en bouwclaims bieden Heijmans de gelegenheid harder te groeien dan de markt. Ongeveer 60% van de verkochte woningen wordt gerealiseerd op door Heijmans gecontroleerde gronden, circa 40% is afkomstig uit gewonnen prijsvragen. Op het gebied van koopwoningontwikkeling werden opnieuw successen geboekt met het innovatieve concept Wenswonen® dat momenteel al in vijftien gemeenten in Nederland wordt toegepast en daarmee ongeveer 15% van het totaal bedraagt. Op basis van dit concept zijn inmiddels bijna 1600 woningen in ontwikkeling (1000), verkocht (350) of opgeleverd (220).

In de eerste maanden van 2005 werden diverse prijsvragen gewonnen voor in totaal ruim 1300 wooneenheden (aandeel Heijmans) waaronder in Noordwijk (280 woningen en appartementen), Katwijk (350 woningen en appartementen), Den Helder (100 woningen en appartementen), Hilversum (330 woningen en appartementen), Rotterdam (200 woningen en appartementen), Lelystad (200 woningen en appartementen) en Amstelveen (50 appartementen).

Steeds vaker is Heijmans ook succesvol met integrale gebiedsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld met Kanaleneiland Utrecht en Meerstad Groningen.

De kantorenmarkt blijft kampen met leegstand. Heijmans heeft in dat verband voorzieningen getroffen voor leegstaande, onverkochte kantoorgebouwen. Risico's in verband hiermee zijn daardoor tot einde 2006 afgedekt. Wel is bij huurders een verschuiving waarneembaar van oud naar nieuw. Slechts incidenteel worden nog nieuwe kantoren in ontwikkeling en aanbouw genomen.

Bouw

In de bouw zag Heijmans in een door scherpe prijsvorming gekenmerkte markt kwalitatief hoogwaardige vraag uit de zorg- en opleidingensector. Van de orderportefeuille komt circa 25% uit projecten voor de vastgoedontwikkelingsactiviteiten van Heijmans. Projecten als Leerpark Dordrecht (het schoolvoorbeeld van de full service benadering van Heijmans) en Ziekenhuis Deventer bewijzen het succes van de op onderwijs- en zorgmarkten gerichte benadering. Daarnaast richt Heijmans zich op de PFI (privaat gefinancierde initiatieven) projecten die de overheid op de markt brengt. In à©à©n van de grootste projecten, de renovatie van het Ministerie van Financiën, behoort het consortium waarvan Heijmans deel uitmaakt inmiddels tot de laatste drie gegadigden. Heijmans zal de uitnodiging van de overheid initiatieven te tonen op het gebied van private financiering met beide handen aangrijpen en juicht de beleidsuitgangspunten op dit terrein toe.

Infrastructuur

In de divisie infrastructuur is het dieptepunt bereikt qua prijsniveau. De volumes trekken zichtbaar aan, de marges nog niet. Grote projecten zullen in 2005 substantieel bijdragen aan het resultaat van Heijmans in deze sector. Heijmans heeft met nieuwe projecten als A73 (traject Venlo Swalmen), N242 (reconstructie rondweg Alkmaar) en A1-A50 (spitsstroken) voorzien in een aantal vervangende projecten. Daarnaast worden binnen afzienbare tijd nieuwe projecten op de markt verwacht, met name op het gebied van onderhoud aan snelwegen. Ook in infrastructuur ziet Heijmans in de geformuleerde uitgangspunten voor private financiering een teken van herstel van vertrouwen tussen marktpartijen. Heijmans zal met concrete voorstellen aantonen dat private financiering een aantrekkelijke optie kan zijn voor alle marktpartijen.

Private betrokkenheid in financiering van grote projecten

Gezien de positieve ontwikkelingen op het gebied van betrokkenheid van private partijen bij de planning, financiering en uitvoering van projecten en de beleidsuitgangspunten van de overheid op dit terrein, heeft Heijmans besloten zijn activiteiten op dit gebied onder te brengen in een separate business unit. In deze vennootschap zullen kennis van en (aanbiedingen op) projecten met betrekking tot zogenaamde DBFMO (ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie) activiteiten uit alle divisies worden ingebracht.

Buitenland

Heijmans is buiten Nederland actief in drie landen: België, Engeland en Duitsland. De markten in België en Engeland zijn goed, Duitsland vertoont nog geen herstel. In Duitsland houdt Heijmans met twee bedrijven (totale omzet circa à¢?¬ 40 miljoen) een teen in het water om alert te kunnen reageren op eventuele temperatuurverhogingen. De ontwikkelingen in België zijn tevredenstellend; in Engeland zonder meer goed. In Engeland werden enkele langjarige projecten in uitvoering genomen zoals 4- jarige raamcontracten voor Banes Care Homes en Glamorgan Care Homes (totaal circa à¢?¬ 65 miljoen) en een driejarig contract voor sociale woningbouw in Oxford (circa à¢?¬ 45 miljoen). In België nam Heijmans Queens' Park in Brussel (à¢?¬ 20 miljoen) aan en werd in Tongelre het project tot herontwikkeling van het plaatselijke Hospitaal in een hotel, 40 appartementen en 8.000 m2 winkels in uitvoering genomen. Tenslotte ging Heijmans met Telenet een samenwerking aan om interactieve TV aansluitingen in woonkamers te brengen.

Financiële positie

De financiële positie van Heijmans is verder versterkt. De operationele kasstroom over 2005 zal ruim positief zijn. Met de emissie in maart jl. van 1.635.000 gewone aandelen kunnen de cumulatief preferente aandelen A worden ingetrokken. Naar verwachting wordt dit omstreeks 8 juli geëffectueerd. 

Vanaf 2005 rapporteert Heijmans op IFRS-basis. Bij publicatie van de halfjaarcijfers 2005 (1 september 2005) zullen de definitieve IFRS cijfers over 2004 worden gepubliceerd.

bron:Heijmans