Het Utrechtse project Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en Stationsgebied is de winnaar van de Hein Roethofprijs 2005. Dit maakte minister Donner van Justitie vanmiddag bekend in Den Haag. Gebiedsmanager Eelko van den Boogaard ontving uit handen van de minister een beeldhouwwerk van de kunstenares Helen Ferdinand en een bedrag van 20.000 euro, te besteden aan de preventie van criminaliteit. 'Een weerbarstig criminaliteitsprobleem op een van de drukstbezochte plekken van Nederland is met succes aangepakt', aldus de minister.

Publiek-private samenwerking
De gemeente Utrecht stimuleert vanaf 2001 een intensieve publiek-private samenwerking om Hoog Catharijne en het stationsgebied in Utrecht veiliger te maken. En met succes. De criminaliteit en overlast zijn gehalveerd. De veiligheidsbeleving is met 25% gestegen en het gebied is schoner en opgeknapt. De leefomstandigheden van verslaafden zijn fors verbeterd. Betrokken partners zijn gemeente, politie, openbaar ministerie, NS, Corio, Jaarbeurs, Centrum Maliebaan, Altrecht, Agis, busbedrijven, winkeliers, kantoren, bewoners en vele anderen.

De verbeteringen in veiligheid en leefbaarheid zijn het resultaat van tal van maatregelen die zijn samen te vatten onder de aanpak 'hard en sociaal': gericht op het verminderen van overlast en criminaliteit en het verbeteren van de leefomstandigheden van verslaafden in Utrecht. Essentieel hierbij is het samengaan van preventie, zorg en repressie. Onderdeel van de aanpak is bovendien het opknappen van het Stationsgebied.

Eervolle vermelding
De jury van de Hein Roethofprijs ontving dit jaar 42 inzendingen. 'Een verheugend hoog
aantal', aldus de juryvoorzitter, hoogleraar criminologie Gerben Bruinsma. Van die 42
waren er vier genomineerd voor de jaarlijkse preventieprijs, die dit jaar voor de
negentiende maal werd uitgereikt: het project Jeugd Preventie Programma van de Task-Force Jeugdcriminaliteit Zuid- Limburg, het project Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en stationsgebied Utrecht van de gemeente Utrecht, het project Kookproject Haagse Hout van de gemeente Den Haag, en het project Vertrouwensleerlingen van het ROC Midden Nederland, eveneens uit Utrecht.

Het project Nieuw te bouwen stadshart Alphen aan de Rijn kreeg een eervolle vermelding. 'Dit project is bijzonder omdat men hierin het probleem niet afwacht maar al lang van te voren doordenkt wat de consequenties zijn van een stedenbouwkundig ontwerp voor de veiligheid van de toekomstige bewoners en bezoekers', volgens de jury.

bron:CCCV