Vijftig procent van de MS-patiënten heeft antilichamen in het bloed tegen myeline. Afbreken van myeline de isolerende laag die de zenuwcellen in de hersenen beschermt - is het belangrijkste kenmerk van Multiple Sclerose (MS). Dit is een veelbelovende bevinding, die de basis kan vormen voor de ontwikkeling van een therapie die speciaal gericht is anti-myeline antilichamen. Dit blijkt uit het onderzoek van Esther Breij. Neuro-immonoloog Breij promoveert op 21 juni aan het VU medisch centrum.

Multiple Sclerose (MS) is een chronische hersenziekte die onder andere leidt tot verlamming van de lichaamsspieren. Het belangrijkste kenmerk van MS is de afbraak van myeline (demyelinisatie), de isolerende laag die de zenuwcellen (neuronen) beschermt tegen beschadiging. De oorzaak van demyelinisatie is niet bekend, maar waarschijnlijk spelen lokale ontstekingen in de hersenen een belangrijke rol. In MS patienten zijn bij deze lokale onstekingen anti-myeline antilichamen zichtbaar (ook bij deze lokale ontstekingen in de hersenen zijn anti-myelinelichamen zichtbaar).

Breij deed onderzoek naar de manier waarop antilichamen tegen myeline een bijdrage kunnen leveren aan demyelinisatie in MS. Binding van antilichamen aan myeline kan ervoor zorgen dat een bepaald type witte bloedcellen, de macrofagen, de myeline aanvalt en opeet, met een ontstekingsreactie en demyelinisatie tot gevolg. De herkenning van antilichamen door macrofagen kan op twee manieren verlopen, via Fcg receptoren (die op macrofagen zitten) of door het activeren van complementeiwitten. Antilichamen, macrofagen (met Fcg receptoren) en complementeiwitten werden aangetroffen in de hersenen van MS patiënten, op de plaatsen waar demyelinisatie was opgetreden, wat erop duidt dat antilichamen hierbij betrokken zijn geweest. Daarom is vervolgens een test ontwikkeld waarmee anti-myeline antilichamen kunnen worden gevonden in bloed.

Het is al langer bekend dat MS-patiënten antilichamen in hun bloed hebben. Maar waartegen deze anti-lichamen zich richten, was nog onbekend. De bevinding van Breij bevestigt de aanname dat het ziekteproces (verloop) van MS niet bij iedereen hetzelfde is. Of de test van Breij voorspellende waarde heeft voor de kans van slagen van therapie of het verloop van de ziekte wordt onderzocht in een vervolgonderzoek naar de werking van de antilichamen.

bron:Vu MC