45 Pantserinfanteriebataljon Oranje Gelderland wordt op 14 september heropgericht, met als standplaats de Generaal-Spoorkazerne in Ermelo. De heroprichting komt voort uit de herstructurering van de krijgsmacht, die de capaciteit van de landmacht om deel te nemen aan crisisbeheersingsoperaties vergroot. Het bataljon wordt in maart 2008 uitgezonden naar Uruzgan.

 

Een deel van het bataljon is afkomstig van de onlangs gesloten kazerne in het Duitse Seedorf. Bij de werving van nieuw personeel richtte de eenheid zich vooral op vrouwen. Daarbij is gekeken naar alle functies.

Om de relatie met de plaatselijke bevolking te onderstrepen, vindt de oprichtingsceremonie plaats op de markt in Ermelo. Commandant landstrijdkrachten luitenant-generaal Peter van Uhm zal namens de Koningin om 15.00 uur het bataljonsvaandel uitreiken aan de bataljonscommandant luitenant-kolonel Kees de Rijke.

De naam Oranje Gelderland dateert uit 1722 toen het regiment van het gewest Gelderland onder commando kwam van de erfgenaam uit het geslacht Oranje-Nassau, de latere stadhouder Willem IV. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft de geschiedenis ervan beschreven in het boek ‘Het Regiment Infanterie Oranje Gelderland’. Na de vaandeluitreiking neemt Van Uhm uit handen van de directeur van het NIMH, drs. Piet Kamphuis, het eerste exemplaar van dit boek in ontvangst.

bron:MinDef