Begin 2006 verlaat Inspecteur-Generaal Herre Kingma de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kingma wordt begin volgend jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum in Twente.

Vanaf medio 2000 gaf hij leiding aan de inspectie die hij na een jarenlang proces van fusiebewegingen opnieuw op de kaart zette met als missie: veilige, effectieve en
patiëntgerichte zorg.

In een periode van vijf jaar is Kingma erin geslaagd de inspectie een eigentijds gezicht te geven. De inspectie heeft onder zijn leiding haar werkwijzen drastisch gewijzigd. In de nieuwe werkwijze staan efficiënter en risicogericht toezicht houden centraal. Met deze manier van toezicht houden gaat de aandachtvooral uit naar de grootste gezondheidsrisico's voor patiënten.

Met de missie: veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg voor iedereen, zette
Kingma de inspectie op de kaart. Hij bevorderde openbaarheid van inspectiebevindingen en -rapporten en maakte zich ook  sterk voor openheid en openbaarheid van prestaties. In nauwe samenwerking met het veld ontwikkelde hij het gebruik van prestatie-indicatoren die de maat zijn voor kwaliteit en veiligheid in de zorg. Hij bleef ook in de functie van Inspecteur-Generaal de patiënt achter het systeem zien en toonde zich een groot pleitbezorger van patiëntveiligheid en openheid over medisch falen.

bron:IGZ