De Kamer moet in de laatste week voor het reces alles op alles zetten om het kabinet te bewegen de koppeling tussen lonen en uitkeringen per 1 juli te herstellen. Den Haag kan daarmee een krachtig signaal geven dat er gewerkt wordt aan het beschadigde vertrouwen in de economie en de politiek in het bijzonder.

Dat schrijven de vakcentrales FNV, CNV en MHP en de Sociale Alliantie in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De brief wordt vanmiddag door FNV-voorzitter Agnes Jongerius en CNV-bestuurder Rienk van Splunder tijdens een protestactie in de Amsterdamse Balie overhandigd aan de fractiewoordvoerders voor sociale zaken.

Vakcentrales en de Alliantie wijzen erop dat het koopkrachtverlies voor grote groepen minima inmiddels groter is dan tijdens de recessie van begin jaren negentig. Debet hieraan zijn de sterk oplopende energieprijzen, de verschraalde huursubsidie, de invoering van de no-claim in het ziekenfonds en hogere eigen bijdragen in de AWBZ. Voor minima zonder kinderen is het verlies in de afgelopen drie jaren opgelopen tot 3,5 procent.

De vakcentrales schatten dat het weer koppelen van de uitkeringen aan de loonstijgingen in de collectieve sector leidt tot een inkomensstijging van 0,3 procent voor de laatste 6 maanden van dit jaar. Het kabinet heeft eerder laten weten dat er na twee jaar nullijn pas weer in 2006 sprake is van een koppeling van de uitkeringen aan de lonen.

In een tweede brief, gericht aan premier Balkenende, doen vakcentrales en Alliantie een klemmend beroep op premier Balkenende om ook te werken aan "herstel van vertrouwen". FNV, CNV en MHP kondigen aan bij het Voorjaarsoverleg terug te komen op de koppeling en de ontwikkeling van de koopkracht.

bron:FNV