Het kabinet gaat op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor aanwezigheidsdiensten aanpassen. Aanleiding is de uitspraak van de Europese rechter (het zogeheten Jaeger-arrest) dat aanwezigheidsdiensten gelden als werktijd.

Aanvankelijk wilde het kabinet met aanpassing wachten op een wijziging van de
EU-richtlijn over arbeidstijden, maar dit laat nog op zich wachten. Deze wijziging moet de kwestie rond de aanwezigheidsdiensten regelen, maar de EU is er nog niet uit. Naar verwachting zal een nieuwe richtlijn nu niet voor het einde van 2006 in werking treden.  Het kabinet acht verder uitstel van aanpassing van de Nederlandse regelgeving onwenselijk. Een belangrijk gevolg van het Jaeger- arrest is namelijk dat in branches met veel aanwezigheidsdiensten, zoals bij brandweer of zorg, de arbeidstijden van veel werknemers uitkomen boven de maximumgrens van gemiddeld 48 uur per week. Deze grens is vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit en gebaseerd op de huidige Europese richtlijn. Wel biedt die richtlijn de uitzonderingsmogelijkheid dat met instemming van de werknemer de werktijd kan worden verlengd tot boven 48 uur.

Het kabinet wil bij de aanpassing van het Arbeidstijdenbesluit deze
uitzonderingsmogelijkheid ('opt out') opnemen. Uitgangspunt van de aanpassing is verder dat zoveel mogelijk de overige begrenzingen aan arbeidstijden, zoals verplichte rusttijden of aantal aanwezigheidsdiensten dat men draait, aan CAO-partijen over te laten. Het kabinet wil dit najaar een beslissing nemen over een voorstel tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit, zodat de nieuwe regels nog dit jaar kunnen ingaan.

bron:SZW