In juni 2005 besloot het bestuur van Het Utrechts Archief de studiezalen op zaterdagochtend te sluiten in de maanden september en oktober. Na uitgebreid onderzoek naar de kosten en baten van de zaterdagopenstelling besloot het bestuur de studiezalen de sluiting op de zaterdagochtenden voort te zetten. Enkele bezoekers vochten deze beslissing in een kort geding aan. Vandaag heeft de rechter de volgende uitspraak gedaan:

Het bestuur van Het Utrechts Archief is in redelijkheid tot haar beslissing gekomen dat de zaterdagopening niet langer gehandhaafd kan worden ; dit oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht in zijn vonnis van vandaag naar aanleiding van het kort geding dat een aantal bezoekers tegen de zaterdagsluiting aanhangig had gemaakt. De bezoekers hadden gevorderd dat het bestuur van Het Utrechts Archief gedwongen zou worden de zaterdagsluiting ongedaan te maken op straffe van een dwangsom. Deze vordering is door de voorzieningenrechter afgewezen, waarbij de betreffende bezoekers zijn veroordeeld in de proceskosten.

Voor zover bekend heeft een rechter nog nooit een oordeel moeten geven over de openingstijden van een publiek orgaan zoals Het Utrechts Archief. Het is in dit opzicht een unieke uitspraak.

De voorzieningenrechter is het met Het Utrechts Archief eens dat het bestuur een grote beleidsvrijheid toekomt inzake de openstelling van het archief. Het bestuur mag dan ook vanwege bedrijfseconomische motieven tot een sluiting op de zaterdagochtenden over gaan. Het Utrechts Archief heeft daarbij volgens de rechter voldoende aannemelijk gemaakt dat de benodigde menskracht voor de voorgenomen verplaatsing van het frontoffice naar de Hamburgerstraat en de digitalisering van het archief, een dergelijke beslissing rechtvaardigen. Omdat Het Utrechts Archief daarnaast ook nog op donderdagavonden geopend blijft, oordeelt de rechter dat "de openbaarheid en toegankelijkheid van het archief met de thans geldende openingstijden nog immer voldoende gewaarborgd worden." I

Het bestuur van Het Utrechtse Archief is verheugd door de uitspraak omdat deze duidelijkheid geeft dat het bestuur onder meer terzake de openingstijden een grote beleidsvrijheid heeft. Volgens interim directeur van het archief Tony Nijenkamp is goed om vast te stellen dat de rechter begrip heeft gehad voor de argumenten waarom de sluiting op zaterdagochtend nodig was. Zodra het frontoffice aan de Hamburgerstraat zal worden geopend, zullen de openingstijden waaronder die op zaterdagochtend opnieuw worden bezien.

bron:Utrechts Archief