Vandaag is in Oslo een historisch akkoord getekend over de regulering van de vangst van de blauwe wijting. Dit akkoord verzekert de toekomst van deze vissoort, na jaren van ongereguleerde visvangst. Het akkoord is getekend door de kuststaten; de Europese Unie, de Faroe eilanden, IJsland en Noorwegen. Het akkoord is het gevolg van een gezamenlijk initiatief van de vissector en is een goed voorbeeld van uitstekende samenwerking tussen overheden en de industrie.

Het gebrek aan internationale overeenstemming over de visvangst was tot op dit moment een serieuze bedreiging voor de stand van de blauwe wijting in het Noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan. De vangst van blauwe wijting was jarenlang ongereguleerd. De Northern Pelagic Working Group (een samenwerkingsverband van vissers uit de verschillende lidstaten), de Noorse rederijorganisatie en de Federatie van IJslandse reders kwamen tot de conclusie dat het tijd was om de politieke impasse te doorbreken.

De eerste bijeenkomst van vertegenwoordigers van de vissector vond begin juni plaats in
Kopenhagen. Tijdens deze bijeenkomst besloten de aanwezige stakeholders dat het van het
grootste belang was dat er overeenstemming bereikt zou worden. Na verschillende
bijeenkomsten en intensief overleg werd er op 27 september een definitief voorstel
geformuleerd: het 'Management Plan for the blue whiting fishery'. Met het akkoord dat
vandaag is getekend is dit plan in werking gezet. Diek Parlevliet, lid van de Northern
Pelagic Working Group stelt: 'Dit is erg goed nieuws. Er is lange tijd sprake geweest van een politieke patstelling. Dit akkoord schept kansen voor de sector, omdat het zorgt voor duurzame visvangst. De voorwaarden die het akkoord schept verbeteren de efficiency en winstgevendheid in de sector'.

Joe Borg, Europees Commissaris voor Visserij en Maritieme Zaken verwoordt het als volgt: 'Ik wil graag de belangrijke rol onderstrepen die de industrie heeft gespeeld bij het openbreken van de onderhandelingen aan het begin van dit jaar. Dit is een prachtig voorbeeld van wat er bereikt kan worden door goede samenwerking tussen verschillende stakeholders'.

In het akkoord is onder andere vastgelegd hoeveel blauwe wijting er de komende jaren
gevangen mag worden. Daarbij is aangegeven welk percentage de verschillende landen van
die totale vangst voor hun rekening mogen nemen.

bron: Northern Pelagic Working Group