Het Gerechtshof ´s-Gravenhage heeft vandaag Feyenoord en voorzitter Van den Herik vrijgesproken van belastingfraude en valsheid in geschrift. De vraag die aan het hof voorlag was of er op Standard enige verplichting rustte om aan Vidmar geld uit te betalen bij een transfer. Volgens het hof is de constructie van de feiten zoals door het Openbaar Ministerie geformuleerd niet onwaarschijnlijk, maar kan een verplichting van Standard Luik jegens Vidmar, gelet op het toen geldende contract tussen Standard en Vidmar, niet met voldoende zekerheid uitgesloten worden.

Eis en verdediging
Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie tegen Feyenoord een geldboete van à©à©n miljoen euro, waarvan tweehonderd vijftigduizend euro voorwaardelijk, en tegen Van den Herik een geldboete van vijftienduizend euro alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.

Door het Openbaar Ministerie is betoogd dat een deel van het transferbedrag eigenlijk tekengeld is dat door Feyenoord -direct of indirect- aan Vidmar is "doorgesluisd" en dat daarover derhalve in Nederland loonbelasting diende te worden afgedragen. Door dit tekengeld niet te verantwoorden in enige door Feyenoord gedane aangifte loonbelasting, heeft Feyenoord opzettelijk belastingfraude gepleegd (feit 1). Door facturen in haar administratie te hebben die niet overeenkomstig de waarheid zijn, is valsheid in geschrift gepleegd (feit 2), aldus het Openbaar Ministerie.

Volgens de verdediging is er geen sprake geweest van (verkapt) tekengeld dat door Feyenoord (indirect) aan Vidmar is uitgekeerd, maar is door Feyenoord uitsluitend een transfersom betaald aan Standard en is het geld dat aan Vidmar is uitgekeerd kennelijk voortgevloeid uit een verplichting die Standard jegens Vidmar had; Feyenoord heeft met dit laatste niets van doen gehad, aldus de verdediging.

Oordeel rechtbank
De Rechtbank Rotterdam had Feyenoord en Van den Herik in 2002 vrijgesproken van verdenkingen van strafbare feiten omtrent de transfers van Vidmar, Allotey en Gyan. Het Openbaar Ministerie ging tegen de vrijspraak omtrent de transfer van Vidmar in 1995 van Standard Luik naar Feyenoord in hoger beroep.

Bron: Gerechtshof 's-Gravenhage