Het Gerechtshof à¢s-Gravenhage heeft vandaag Wick H. veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar en TBS met dwangverpleging. Het hof adviseert dat met de TBS met dwangverpleging pas wordt begonnen nadat tweederde van de opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd. Wick H. heeft ondermeer de Schiedammer Parkmoord bekend.

Op deze manier wil het hof waarborgen dat in ieder geval niet và³à³rdat tweederde deel van de gevangenisstraf is verstreken met een tbs-verloftraject zal worden gestart. Voorkomen moet worden dat de verdachte và³à³r het verstrijken van een zeer aanzienlijke tijd en zonder voldoende behandeling in de maatschappij terugkeert.

Het hof acht poging tot aanranding (Maassluis), poging zware mishandeling, diefstal met bedreiging met geweld, afpersing en verkrachting (Den Haag) bewezen, alsmede seksueel misbruik, doodslag en poging tot doodslag in het Beatrixpark in Schiedam. De straf wordt opgelegd met het oog op de vergelding van de gepleegde feiten, tot herstel van de schok die deze feiten in de rechtsorde teweeg hebben gebracht, en ook om het plegen van soortgelijke delicten door de verdachte in de toekomst te voorkomen.

In april 2005 veroordeelde de Rechtbank Rotterdam Wick H. tot twintig jaar en TBS met dwangverpleging. Het hof komt tot het opleggen van een gevangenisstraf van achttien jaar gelet op het verschil met het bewezenverklaarde door de rechtbank, de persoonlijkheid van de verdachte, alsmede de straftoemeting in andere ernstige geweldszaken (met dodelijke afloop).

Straf
Bij de opgelegde straf heeft het hof rekening gehouden met de ernst van de bewezenverklaarde feiten, de reeks van ernstige gewelddadige en seksuele delicten in een periode van 1999 tot 2004, de gevolgen voor de slachtoffers en het onherstelbaar grote leed dat aan de nabestaanden is berokkend. Door dit geheel is de rechtsorde zeer ernstig geschokt. Het hof heeft voorts gelet op het door de deskundigen aangegeven grote risico op herhaling van ernstige (seksueel-) agressieve delicten door de verdachte.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden in hoger beroep levenslang, mede omdat Wick H. volgens het OM het slachtoffer Nienke doodde om daarmee te voorkomen dat hij als dader zou kunnen worden geïdentificeerd. Het hof acht onvoldoende bewezen dat dit motief aan de doodslag ten grondslag lag. Daardoor komt het hof niet toe aan een beoordeling van de vordering van de advocaat-generaal tot oplegging van een levenslange gevangenisstraf.

TBS
Gelet op de door gedragsdeskundigen uitgebrachte rapportage bestaat de noodzaak van behandeling van de verdachte. Om het recidive-risico zoveel mogelijk te beperken legt het hof -naast de gevangenisstraf- de maatregel van TBS met dwangverpleging op. Het hof adviseert dat met de TBS met dwangverpleging pas wordt begonnen nadat tweederde van de opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer is gelegd. Een dergelijk advies houdt in dat indien de verdachte -gelet op zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid- gedurende de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf ter behandeling zal worden geplaatst in een TBS-kliniek, hij pas nadat tweederde van deze gevangenisstraf is verstreken in aanmerking komt voor een tbs-verloftraject. Voorkomen moet immers worden dat de verdachte và³à³r het verstrijken van een zeer aanzienlijke tijd en zonder voldoende behandeling in de maatschappij terugkeert.

bron: Gerechtshof 's Gravenhage