Scientology heeft het auteursrecht op bepaalde (deels ongepubliceeerde) werken van de oprichter van Scientology. Karin Spaink heeft op haar website gepubliceerd over Scientology en daarin citaten uit die werken opgenomen. Scientology stelt dat Spaink en de providers (die toegang tot het internet verschaffen en aan gebruikers de mogelijkheid bieden om op hun servers een homepage in te richten) daardoor inbreuk hebben gemaakt op dat auteursrecht en onrechtmatig hebben gehandeld. Ook de Hoge Raad heeft die claim nu verworpen. Karin Spaink kan dus ongestoord doorgaan met haar publicaties.

 

Voorafgaande procedures
De rechtbank Den Haag heeft op 9 juni 1999 beslist dat Spaink geen inbreuk maakt op het auteursrecht door de citaten die zij op haar homepage heeft gezet en de vorderingen tegen haar afgewezen. De serviceproviders handelen volgens de rechtbank onrechtmatig, als zij weten dat gebruikers van hun diensten op de homepage auteursrechtinbreuk maken en zij die gegevens niet verwijderen.

In hoger beroep heeft het hof Den Haag op 4 september 2003 geoordeeld dat Spaink wel inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht, maar dat de vrijheid van meningsuiting dit rechtvaardigde, zodat de eisen tegen Spaink afgewezen bleven. Het hof heeft voorts geoordeeld dat de providers niet onrechtmatig hebben gehandeld.

De gang van zaken in cassatie
Scientology heeft beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het hof. De providers en Spaink hebben van hun kant ook, voorwaardelijk, cassatie ingesteld, dat wil zeggen voor het geval bezwaren van Scientology tot vernietiging van het arrest van het hof zouden leiden.

Advocaat-generaal mr. D.W.F. Verkade heeft in zijn conclusie van 18 maart 2005 de Hoge Raad geadviseerd de bezwaren van Scientology te verwerpen. Kort voor de Hoge Raad uitspraak zou doen, heeft Scientology haar cassatieberoep ingetrokken. De providers en Spaink hebben daartegen bezwaar gemaakt. In zijn nadere conclusie van 16 september 2005 heeft de advocaat-generaal geadviseerd het cassatieberoep van Scientology te verwerpen (omdat het is ingetrokken) en de Hoge Raad gevraagd inhoudelijk op de zaak in te gaan.

Advocaten in cassatie
Als advocaten treden op voor Scientology: mr. E. Grabandt in Den Haag en voor de providers en Spaink mr. H.J.A. Knijff in Den Haag en mr. J.C.H. van Manen in Amsterdam.

De uitspraak van de Hoge Raad
De intrekking van het beroep in cassatie door Scientology heeft tot gevolg dat de bezwaren van Scientology tegen het arrest van het hof niet meer kunnen worden onderzocht. Het beroep van Scientology wordt daarom verworpen.

Het voorwaardelijk beroep in cassatie van de providers en Spaink is ingesteld onder de voorwaarde dat het beroep van Scientology tot vernietiging van het arrest van het hof leidt. Die voorwaarde is niet vervuld. Daarom hoeft het beroep van hen niet te worden behandeld.

Dit betekent dat de beslissingen van het hof in stand zijn gebleven en onherroepelijk zijn geworden: de vorderingen van Scientology tegen de serviceproviders en Spaink zijn definitief afgewezen. De Hoge Raad komt niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak.

Bron: Hoge Raad der Nederlanden