Het Gerechtshof in Arnhem heeft FNV Bouw in hoger beroep in het gelijk gesteld tegen bouwbedrijf Van Wijnen. Dat heeft het stakingsrecht belemmerd door in de zomer van 2002 alle niet-stakers een bonus uit te keren van 300 euro. Vorig jaar april al oordeelde de kantonrechter in Arnhem dat FNV Bouw in het gelijk stond met zijn claim dat Van Wijnen alsnog de bonus van 3oo euro aan à¡lle werknemers moest betalen. Van Wijnen betaalde, maar ging gelijktijdig in hoger beroep. In die procedure delft het bedrijf nu opnieuw het onderspit.

Het Hof bevestigt de uitspraak van de kantonrechter. Daarbij baseert het Hof zich op de brief die Van Wijnen schreef in de zomer van 2002, die grote waardering uitspreekt voor de werknemers die niet aan de bouwstaking van 2002 deelnamen. Het Arnhemse Gerechtshof: 'Uit de brief spreekt in de eerste plaats grote waardering voor de niet-stakers. De in de brief besloten boodschap is verder: als u een eventuele volgende keer niet meestaakt maakt u kans op een bonusuitkering. Die boodschap, die de stakers niet ontgaan is, ontmoedigt staken. Het hof houdt serieus rekening met de mogelijkheid dat aldus in de toekomst werknemers zullen worden weerhouden van het meedoen aan een staking, ook al waren zij dat van plan, uit vrees dat zij anders de bonus zullen mislopen die bij een volgende staking
in het verschiet ligt.'

Daarmee onderschrijft het Hof de redenering van FNV Bouw dat deze bonus in strijd was met de stakingsvrijheid van het Europees Sociaal Handvest. Er werd namelijk geen 'extra inspanning'beloond, zoals bijvoorbeeld overuren. Bij Van Wijnen Arnhem BV staakten tien werknemers enkele weken; bij Van Wijnen Eijbergen BV staakten negen werknemers à©à©n week. Vervolgens schreef Van Wijnen Oost BV op 11 juli 2002: 'Ondanks de negatieve invloed die deze stakingen en de afgesloten CAO op ons resultaat heeft, menen wij toch dat een vergoeding op zijn plaats is voor die collega's die pal zijn blijven staan voor datgene wat wij in de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd(...)'

Net als de kantonrechter eerder gaat het Gerechtshof niet mee in de bezwaren van Van Wijnen tegen de 'collectieve juridische actie' van FNV Bouw. Deze 'groepsactie' is er voor belangenbehartigers, met de bedoeling dat de anonimiteit van de klagers gewaarborgd blijft. Bezwaren daartegen zijn al in meerdere vonnissen afgewezen; nu dus opnieuw door het Hof in Arnhem.

Het vonnis dateert van 9 augustus; tot 9 november heeft Van Wijnen de tijd om cassatie te overwegen. Overigens heeft het bouwbedrijf met de salarissen van mei 2004 alsnog de bonus van 3oo euro betaald aan de werknemers die in 2002 staakten. Was betaling achterwege gebleven, dan had het bedrijf te maken gekregen met de dwangsom van 100 euro per dag die de kantonrechter had opgelegd.

bron: FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular