De vereniging Payback en Beursklacht pakken de zaak op waar de stichting Eegalease deze laat liggen.

Doordat het schikkingsvoorstel donderdag 23 juni 2005 is aangenomen, worden door de stichting Eegalease de proefprocessen inzake eegalease, die zijn voorgelegd bij de Hoge Raad, stopgezet.

Dit feit betreuren wij zeer. Namelijk deze procedures bij de Hoge Raad maakte het voor veel gedupeerden, die het argument eegalease konden aanwenden, mogelijk om op korte termijn een definitieve uitspraak te verkrijgen inzake het eega-verweer. Daarnaast zou er bij een positieve uitspraak geen procedures meer nodig zijn om de contracten te ontbinden. De vereniging Payback en Beursklacht vinden dit een gemiste kans. Nu moet deze groep gedupeerden nog jaren procederen om duidelijkheid te krijgen over dit argument.

De vereniging Payback en Beursklacht hebben het voornemen om indien dit realiseerbaar is, gelet op het enorme belang van deze zaak, de mogelijkheid aan te grijpen deze zaak over te nemen of te gaan voeren.

Dringend verzoeken wij dan ook degenen die als deelnemer in de hoger beroepsprocedure te Den Bosch de procedure eegalease hebben gewonnen, contact op te nemen met de vereniging Payback.
Afhankelijk van de haalbaarheid van de aangemelde zaken wordt een keuze gemaakt welke zaak of zaken voorgelegd kunnen of zullen worden bij de Hoge Raad.

bron:Vereniging Payback