Hogeschool INHOLLAND start op 1 september een programma voor verdere verbetering van de kwaliteit van de school. Het programma richt zich op concrete verbetermogelijkheden, zoals het terugdringen van roosterwijzigingen en het tijdig bekendmaken van tentamencijfers. Op elk van de 15 schools van de hogeschool zal aan de hand van een verbeterbarometer de voortgang van de verbeteringen inzichtelijk worden gemaakt.

De campagne vloeit voort uit een uitgebreid onderzoek dat INHOLLAND afgelopen voorjaar hield onder haar studenten. De 8.000 respondenten gaven weliswaar een voldoende aan hun school, maar waren minder positief over zaken als de communicatie rondom roosters, college-uitval en tentamencijfers. INHOLLAND wil de score op deze punten sterk verbeteren.

Hoewel INHOLLAND continu werkt aan kwaliteitsverbetering, is het afgelopen studiejaar besloten hieraan een extra impuls te geven. De hogeschool wil ook actief en open communiceren over deze verbeterpunten. De nieuwe verbeterbarometer is hiervoor à©à©n van de instrumenten. De barometer registreert vanaf 1 september de stand van zaken met betrekking tot roosters, cijfers, college-uitval, klachten en het aantal contactmomenten met docenten. De verbeterbarometer geeft aan in hoeveel procent van de gevallen deze doelstelling daadwerkelijk wordt gehaald. De stand van zaken wordt twee keer per maand bijgewerkt. Via het intranet kan een student of medewerker zien hoe het gaat met de ingezette verbeteringen op de betreffende school. Op de website van INHOLLAND staan de barometers van de individuele schools en een overall barometer die de stand van zaken weergeeft voor heel INHOLLAND.

De hogeschool wil studenten nauw betrekken bij het verbeterproces. Daarom worden ook elektronische studentenpanels opgezet. Deze panels doen onder meer continu onderzoek doen naar de kwaliteitsbeleving van het onderwijs. Ook vraagt INHOLLAND de studenten om meer gebruik te maken van de klachtenprocedure, zodat knelpunten eerder worden gesignaleerd en sneller kunnen worden opgelost.

Hogeschool INHOLLAND is gevestigd in o.a. Amsterdam, Alkmaar, Delft, Den Haag, Haarlem en Rotterdam en heeft circa 40.000 studenten en 3.000 medewerkers. De kernwaarden (open, sociaal, vooruitstrevend en ambitieus) vormen de basis voor een ondernemende hogeschool die middenin de samenleving staat en daar ook een actieve bijdrage aan levert. Onder andere door studenten op te leiden die optimaal zijn voorbereid op hun maatschappelijke taak, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van lectoraten en onderzoeks-programma s.

bron:Hogeschool Inholland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular