Hogeschool INHOLLAND gaat eigen medewerkers stimuleren om te promoveren of om deel te nemen aan promotieonderzoek. De promovendi kunnen tijdens hun studie vrijstelling krijgen voor een groot deel van hun werk. Het is voor het eerst dat een hogeschool in Nederland op grote schaal probeert eigen medewerkers te laten promoveren.

Hogeschool INHOLLAND hecht grote waarde aan het versterken van de kennis van haar eigen medewerkers. Zo zijn er kenniskringen en lectoraten opgezet waar medewerkers onderzoek verrichten rond actuele maatschappelijke thema s. Dit past bij de visie van INHOLLAND die erop gericht is om de kennis binnen de school te vergroten. Het ontwikkelen van onderwijs speelt daarbij een grote rol. INHOLLAND wil vanuit eigen kracht opereren en zelf aan de wieg staan van kenniscreatie. De hogeschool stimuleert eigen medewerkers daarom om deel te nemen aan de kenniskringen of om bij te dragen aan promotieonderzoek.

Voor het verrichten van goedgekeurd promotieonderzoek wordt een medewerker vrijgesteld voor een groot deel van zijn of haar taken (gemiddeld 0,4 FTE per jaar). De vrijstelling geldt voor drie jaar en kan eventueel met een jaar worden verlengd. Deze regeling past uitstekend in het hogeronderwijsbeleid van de overheid dat gericht is op het stimuleren van promoties. Een deel van de goedgekeurde promotieonderzoeken wordt voor subsidiëring voorgelegd aan het Mobiliteitsfonds in het kader van de stimuleringsregeling Promoveren in het HBO.

Hogeschool INHOLLAND kent al geruime tijd een eigen netwerk van promovendi. Op dit moment werken er zo ongeveer 25 medewerkers aan hun promotie. Met de nieuwe regeling komen daar naar verwachting het komend jaar nog 25 medewerkers bij. INHOLLAND wil de komende jaren bouwen aan een continu bestand van 65 medewerkers die promotieonderzoek doen. In totaal werken er bij INHOLLAND ongeveer 3300 mensen.

bron:InHolland