Zaterdag 5 november heeft het internationale project van het Instituut voor Informatica de Europese onderscheiding voor Innovatieve Vreemdetalenprojecten ontvangen. Dit instituut kreeg de prijs voor het project 'Improving the succes of ICT-projects - Quality Assurance'. De uitreiking vond plaats tijdens de landelijke studiedag van Levende Talen in Utrecht.

Docenten en studenten waren afgelopen zaterdag aanwezig op deze studiedag om het project te presenteren aan publiek en jury. De jury was onder de indruk en besloot dat het project van het Instituut voor Informatica (IvI) van de Hogeschool van Amsterdam
à©à©n van de drie prijswinnaars is. De prijs werd uitgereikt door mevrouw mr. drs. C. Kervezee inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs. Naast de onderscheiding ontving het IvI een cheque van 2.000,- euro. Bovendien mag het IvI een
jaar lang het Europees talenlabel voor innovatief talenonderwijs voeren.

Europees Talenlabel
Het doel van het Europees Talenlabel is de belangstelling voor het leren van talen
stimuleren door de aandacht te vestigen op vernieuwende talenprojecten op alle
onderwijsniveaus. De Europese Commissie is van mening dat het leren van een taal uit meer bestaat dan klassikaal grammatica-oefeningen doen. Moderne methoden kunnen veel
interessanter en doelmatiger zijn. Het Europees Talenlabel wordt daarom toegekend aan
initiatieven op het gebied van het onderwijzen en leren van talen die zowel innovatief, creatief als origineel zijn. En natuurlijk van hoge kwaliteit.

'Improving the succes of ICT-projects - Quality Assurance'
In april kreeg het IvI twee weken lang 80 internationale studenten en docenten over de
vloer. De studenten en docenten waren afkomstig uit Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland en Oostenrijk. Samen met een aantal Nederlandse studenten werkten zij aan een project over kwaliteit van ICT-projecten. Doel was het uitwisselen van kennis van en ervaring met lokale/nationale methoden en technieken op het gebied van ICT- intwikkelingsprojecten om tot een betere samenwerking te komen van ICT-ers in internationale projecten en daarmee tot een beter resultaat. Engels was daarbij de voertaal, omdat de studenten elkaars taal niet spraken. Dit paste mooi in het thema van de talenwedstrijd van 2005 'Taal voor Gebruik'. Het programma wordt gesubsidieerd door de Europese Unie en de bedoeling is dat het niet bij deze keer blijft. De plannen zijn om het project jaarlijks te laten rouleren. De cheque van 2.000,- euro wordt hier uiteraard voor ingezet.

bron:HvA