In opdracht van minister Hoogervorst gaat een werkgroep het probleem van de teveel betaalde DBC-declaraties nader onderzoeken. In deze ‘taskforce’ zitten vertegenwoordigers van CTG/ZAio, NVZ vereniging van ziekenhuizen, NFU, de Orde van Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Vorige week bleek uit een onderzoek van Vektis in opdracht van ZN dat er mogelijkerwijs voor 566 miljoen euro teveel DBC’s gedeclareerd zijn. Dit kan een deel van de overdekking verklaren van naar schatting 1 a 2 miljard euro die is genoemd in de voortgangsrapportage van maandag 12 juni aan de Tweede Kamer.

Onacceptabel
Minister Hoogervorst licht donderdag in een brief aan de Tweede Kamer toe welke afspraken hij met partijen heeft gemaakt om deze overdekking aan te pakken. Hoewel hij het onwaarschijnlijk acht dat er fraude in het spel is, noemt de minister een te grote variatie in het declaratiesysteem ‘onacceptabel’. De taskforce zal als eerste nader onderzoek doen om beter zicht te krijgen op de onderbouwing en omvang van het probleem. Eén vraag waarop de taskforce antwoord wil is of er - naast de vier categorieën DBC’s die Vektis heeft geanalyseerd - nog andere DBC-declaraties zijn waar (te) veel variatie zit tussen ziekenhuizen en specialismen.

bron:VWS