De Verenigde Naties hebben het Hoogheemraadschap van Rijnland de Public Service Award toegekend. Het hoogheemraadschap ontvangt deze prijs voor het ontwikkelen van een systeem van internetstemmen bij verkiezingen. Met dit systeem heeft het hoogheemraadschap
'transparantie en verantwoordingsplicht van de publieke sector verbeterd', aldus de jury in het rapport. De Verenigde Naties roemen het initiatief van het hoogheemraadschap en stellen het tot voorbeeld aan andere overheden. De prijs die Rijnland ontvangt is een onderdeel van een jaarlijks evenement, waar de VN organisaties en overheden aanmoedigt innovatieve projecten te ontwikkelen.

Rijnland was initiatiefnemer bij het ontwikkelen van het systeem van internetstemmen, dat ook in Waterschap De Dommel is gebruikt. Het systeem is geïntroduceerd en gebruikt in 2004 bij de waterschapsverkiezingen in deze waterschappen. Het systeem - met de naam Rijnland Internet Election System - zal in 2008 bij de eerste landelijke verkiezingen voor waterschapsbesturen bij alle 26 waterschappen worden ingezet. Dit zal gebeuren onder regie van Het Waterschapshuis, het samenwerkingsverband van alle waterschappen op het gebied van ICT-projecten. De Public Service Award zal 23 juni tijdens de United Nations Public Service Day worden uitgereikt aan het Hoogheemraadschap van Rijnland.
bron :Unie van Waterschappen