Twee hoogleraren ondernemingsrecht vorderen in kort geding dat de uitgever Elsevier juridisch - onderdeel van Reed Business Information B.V. (RBI), met wie zij als redacteuren een overeenkomst hebben gesloten om een serie van 22 boeken op het gebied van ondernemingsrecht samen te stellen, wordt veroordeeld om de gehele serie uit te geven.

De vordering wordt afgewezen, omdat niet op voorhand voldoende aannemelijk is dat dat de gesloten overeenkomst van uitgever met de auteurs niet de mogelijkheid biedt tot tussentijdse beëindiging van de serie.

Ter terechtzitting heeft de uitgever overigens uitdrukkelijk verklaard dat de delen 1 tot en met 8 van de Serie door RBI zonder meer zullen worden uitgegeven. Tevens heeft RBI desgevraagd verklaard dat, indien zij het definitieve besluit zal nemen om na deel 8 te stoppen met uitgave van deze Serie, zij er geen bezwaar tegen heeft dat eisers de delen vanaf nummer 9 in eigen beheer of bij een derde zullen uitgeven.

bron:Rechtbank Amsterdam