In 2005 zijn ruim 10 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal ooit. De stijging van het totaal aantal faillissementen met 8 procent ten opzichte van 2004 is volledig toe te schrijven aan eenmanszaken en natuurlijke personen. Het aantal faillissementen bij B.V.’s is licht afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Fors meer particulieren failliet verklaard
Het aantal uitgesproken faillissementen van eenmanszaken lag in 2005 bijna een kwart hoger dan een jaar eerder. Bij natuurlijke personen steeg het aantal faillissementen met ruim 20 procent. Ongeveer 40 procent van de faillissementen van particulieren met of zonder eenmanszaak was het gevolg van een mislukte schuldsanering.

Het aantal faillissementen van B.V.’s was 4 procent lager dan in 2004. De BV’s nemen met 4 400 faillissementen ruim 40 procent van het totaal aantal uitgesproken faillissementen voor hun rekening.
Grootste stijging faillissementen in horeca en transport
Van alle onderscheiden branches was de stijging van het aantal faillissementen in de horeca en in de vervoer, opslag en communicatie het grootst. In beide branches lag het aantal faillissementen 26 procent hoger dan in 2004. Bijna 90 procent van het totaal aantal failliet verklaarde bedrijven in 2005 had minder dan 20 werknemers.
Vooral stijging faillissementen in Gelderland en Limburg
In 2005 hadden Gelderland en Limburg de grootste stijging van het aantal faillissementen. Beide provincies zagen het aantal faillissementen met 15 procent toenemen. Slechts in drie provincies was er geen stijging van het aantal faillissementen.
bron:CBS