Minister Veerman (LNV) juicht toe dat verenigingen voor hobbypluimveehouders hun leden adviseren maatregelen tegen vogelpest te nemen, bijvoorbeeld door de dieren weg te houden van ander pluimvee en wilde vogels.

De Nederlandse Werkgroep van hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP) presenteerde het advies vandaag aan minister Veerman. De minister acht de adviezen voor dit moment voldoende. Hij sluit niet uit dat hij de werkgroep zal vragen de adviezen aan te scherpen, mocht de situatie rondom de vogelpest veranderen.

De ophokplicht die vandaag is ingegaan, geldt alleen voor commerciële pluimveehouders. Met houders van hobbypluimvee was afgesproken dat zij zelf met maatregelen komen.

De werkgroep adviseert hobbypluimveehouders nu onder meer hun kippen, vogels en ander pluimvee uit de buurt te houden van professioneel gehouden pluimvee en van wilde eenden, ganzen en zwanen. Dit kan door het pluimvee in een ren te houden die met gaas is afgesloten. Ook adviseert de werkgroep het pluimvee zo weinig mogelijk te verplaatsen.

Het ministerie van LNV en de werkgroep hebben afgesproken dat tentoonstellingen van raspluimvee, sier- en watervogels wel kunnen doorgaan.

bron:LNV