FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV hebben voor de 5300 werknemers in de houtverwerkende industrie een CAO afgesloten tot mei 2007. Daarin krijgen de werknemers in totaal 2,4 procent meer loon: 1,2 procent op 1 januari 2006 en nog eens 1,2 procent op 1 januari 2007. Verder krijgen zij in 2006 75 euro compensatie van hun werkgever als ze een aanvullende ziektekostenpolis overleggen die ook fysiotherapie vergoedt.

Voor doorbetaling bij ziekte zijn in de houtverwerkende industrie de volgende afspraken gemaakt: in het eerste kwartaal van ziekte krijgt de werknemer 100 procent doorbetaald, in het tweede kwartaal 90 procent, in het derde en vierde kwartaal 85 procent en gedurende het gehele tweede ziektejaar 80 procent. Daarnaast kan de werkgever bij de derde ziekmelding in hetzelfde kalenderjaar een zieke 90 procent doorbetalen; dit mag echter niet langer duren dan vier weken.

Afgesproken is dat individuele bedrijven de zaterdag als normale werkdag kunnen behandelen. Maar alleen als daarvoor een zwaarwegend bedrijfsbelang bestaat en ze daarvoor met de bonden een aparte afspraak hebben gemaakt. Voor de werknemers blijft in zo'n geval de vijfdaagse werkweek van kracht, bij toerbeurt werken zij een zaterdag, met een 'inconveniëntentoeslag' van 25 procent. Aanvankelijk wilden de werkgevers in de houtverwerkende industrie voor alle bedrijven altijd de zaterdag als normale werkdag. Dat idee is van tafel.

bron:FNV Bouw