Minister Donner van Justitie wil dat huisarrest als nieuwe hoofdstraf door de rechter kan worden opgelegd. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Begin 2006 zal Donner een wetsvoorstel indienen, dat dit mogelijk maakt.

Huisarrest is een straf voor die delicten waar alleen een geldboete of taakstraf niet voldoende zijn, maar gevangenisstraf niet noodzakelijk blijkt. Door de voorgenomen wetswijziging krijgen rechters meer mogelijkheden om een op het delict toegespitste straf op te leggen. Huisarrest is daarmee een aanvulling op de reeds bestaande straffen.

Tussen 2003 en 2004 hebben 2.317 personen deelgenomen aan een proef met huisarrest. In deze proef werd door het gevangeniswezen een korte vrijheidsstraf ten uitvoer gelegd door middel van huisarrest. De resultaten zijn positief, maar minister Donner wil de voorwaarden van het huisarrest aanscherpen. Wie in de toekomst huisarrest krijgt opgelegd, zal in prinicpe niet kunnen blijven werken, tenzij de rechter anders beslist.

Werken en het reizen tussen werk en woning blijken te gevoelig voor misbruik.
Delinquenten die huisarrest opgelegd krijgen, worden regelmatig en op onverwachte
tijdstippen gecontroleerd. Dit is vooral bedoeld om te zien of de delinquent zich niet thuis schuldig maakt aan illegale activiteiten.

Wat is huisarrest?
Bij huisarrest mag een delinquent zijn huis niet verlaten. Dit wordt gecontroleerd door middel van een elektronische enkelband, waarin een zender zit die continu in contact staat met een ontvanger in huis. Wordt de afstand tussen enkelband en ontvanger te groot, dan gaat een alarmsignaal af in de meldkamer. Door middel van onaangekondigde huisbezoeken controleert Justitie of de delinquent zich thuis niet schuldig maakt aan andere strafbare feiten zoals dealen, hennep kweken of heling.

Onderzoek
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van Justitie heeft het onderzoeksinstituut ITS in Nijmegen de toepassing van huisarrest onderzocht. Vanaf november 2003 hebben gedurende veertien maanden in totaal 2.317 mensen aan het onderzoek deelgenomen. Zij werden aangesloten op een van de 200 beschikbare huisarrest-systemen.

Elektronisch straffen en toezicht
Het ministerie van Justitie onderzoekt verschillende toepassingen van elektronisch
straffen, maar ook van elektronisch toezicht. Huisarrest is een vorm van
vrijheidsbeneming, die straks als straf door de rechter opgelegd kan worden. De naleving van deze straf wordt gecontroleerd door middel van een enkelband en ontvanger. Daarnaast voert de reclassering programma's uit die het gedrag van veroordeelden moeten veranderen. Ook hier vindt de controle plaats door middel van een enkelband met ontvanger. Dit heet elektronisch toezicht. Tenslotte wordt ook in de tbs-sector elektronica ingezet, waarbij een zender per satelliet wordt gevolgd.
 
bron:MinJus