De ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is niet tevreden met de voortgang in de uitwerking van het zogeheten "Vogelaar-akkoord". Zij is van mening dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ten aanzien van de zogeheten inschrijving op naam de gemaakte afspraken onvoldoende nakomt. Het standpunt van de LHV-ledenvergadering is opmerkelijk te noemen, omdat het akkoord gisteren pas formeel door alle partijen is ondertekend

De ledenvergadering werd in een extra bijeenkomst door het LHV-bestuur op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het kwartaaloverleg tussen LHV, ZN en het ministerie van VWS. Dit overleg is het gevolg van het deze zomer gesloten akkoord over de financiering van de huisartsenzorg. Naar nu blijkt, leggen ZN en enkele individuele zorgverzekeraars ten onrechte de volledige verantwoordelijkheid voor de administratieve organisatie van de inschrijving op naam van patiënten bij de huisarts. In het gesloten akkoord is deze administratieve organisatie een inspanningsverplichting voor alle partijen gezamenlijk.

De ledenvergadering droeg het bestuur op om binnen zeer korte termijn correcte nakoming van de gemaakte afspraken met partijen te bespreken. De resultaten van dit overleg moeten vervolgens aan een nieuwe ledenvergadering worden voorgelegd. Afhankelijk van het dan bereikte resultaat zal de ledenvergadering bepalen of nieuwe acties noodzakelijk zijn.

Het "Vogelaar-akkoord" is het resultaat van de onderhandelingen tussen de LHV, ZN en het ministerie van VWS over de financieringsstructuur van de huisartsenzorg per 1 januari 2006. Deze onderhandelingen volgden op de door de huisartsen begin 2005 gevoerde acties.

Met de inschrijving op naam is de patiënt verzekerd van huisartsenzorg bij zijn eigen huisarts.

bron:LHV