Ondanks garanties van zorgverzekeraars worden huisartsen geconfronteerd met grote administratieve problemen bij het insturen van elektronische declaraties. Daarmee is de reeds lang geuite vrees van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bewaarheid dat de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 tot grote administratieve problemen zou leiden. Meer dan vijftig procent van de declaraties van huisartsen wordt op deze wijze niet gehonoreerd, met alle gevolgen van dien.

De LHV wordt op dit moment overstelpt met berichten van haar leden dat elektronisch declareren van het inschrijftarief voor patiënten bij zorgverzekeraars niet mogelijk is door technische onvolkomenheden in de administraties van zorgverzekeraars. Dit is in tegenspraak met eerdere verklaringen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) richting zowel de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als de LHV. Bij voortduring gaf ZN te kennen, dat conform het Vogelaar-akkoord alle administratieve systemen van zorgverzekeraars met ingang van 1 januari gereed zouden zijn.
De LHV heeft van meet af aan in het overleg met VWS en ZN over de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet gewezen op het gevaar van deze problemen. De nieuwe wet bood volgens de LHV te weinig mogelijkheden om bij de invoering alle randvoorwaarden op tijd gerealiseerd te krijgen. Huisartsen hebben er alles aan gedaan om hun administratie op 1 januari op orde te hebben. Desondanks constateert de LHV dat haar vrees thans helaas werkelijkheid is geworden.
bron:LHV