Een hulp in de huishouding verdient gemiddeld 8,90 euro per uur. Dit is ongeveer het volwassen minimumloon. Dit blijkt uit het internetonderzoek ´Globaliseer samen met je werkster', dat de FNV hield onder werksters en hun mevrouwen/meneren.
Het aantal uren dat een huishoudelijke hulp werkt, verschilt zeer. Gemiddeld werkt de werkster 11,5 uur bij 2,3 werkgevers. Ook het loon dat de hulp voor - veelal haar - diensten vangt varieert sterk. De ondergrens ligt ver onder het minimumloon, de bovengrens ligt rond de 15 euro per uur. Uit de opgave van de werksters komt een gemiddeld uurloon van 8,9 euro. Werkgever zitten bij hun opgave, gemiddeld 8,8 euro, zelfs nog iets lager.

Bijna de helft (48%) van de werkgevers vindt dat zij goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Toch krijgt slechts een op de vijf huishoudelijke hulpen bij vakantie het salaris doorbetaald en krijg een nog lager percentage doorbetaling bij ziekte. Ook een bijdrage in de reiskosten zit er voor de meeste werksters niet in. Wel krijgt een op de vier hulpen met kerst een extra zakcentje.

Alhoewel drie van de vijf huishoudelijke hulpen belastingaangifte doet, denkt de helft van de werkgevers dat dit niet wordt gedaan. 66% van de werkgevers en 61% van de werksters vindt het okà© dat werksters geen belastingaangifte doen. Minder steun is er voor het niet opgeven van de inkomsten aan de sociale dienst. Toch keurt 38% van de werkgevers en 48% van de werksters dit gedrag goed.

De helft van de werkgevers vindt dat huishoudelijk personeel hetzelfde behandeld moet worden als andere werknemers. De groep die dit niet vindt vreest dat de gelijke behandeling de werkster onbetaalbaar maakt. Het merendeel (86%) van de werkgevers is het eens met de stelling: ´Als ik de kosten voor persoonlijke diensten fiscaal kan aftrekken wil ik meer betalen per uur zodat huishoudelijk personeel dezelfde rechten en plichten kan krijgen als andere werknemers'.

De enquàªte ´Globaliseer samen met je werkster' werd door 76 werkgevers en 163 huishoudelijke hulpen ingevuld.

bron:FNV