Op 1 juli zijn de huren weer aangepast. De maximale huurverhoging is dit jaar 3,2%.  Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie van 2005 (1,7%) plus 1,5%.  Dat wil overigens niet zeggen dat alle huren met 3,2% omhoog gaan.

Dat laatste komt onder meer doordat de woningcorporaties de huren van al hun woningen samen met maximaal 2,5% mogen verhogen. Ook mag de huur van een woning niet boven de maximale huur voor die woning uitkomen. De maximale huurprijs van een woning is afhankelijk van het puntenaantal. Hoe hoger het puntenaantal van een woning hoe hoger de maximale huurprijs is.

Is een huurovereenkomst geliberaliseerd dan gelden minder regels. Bij geliberaliseerde huurovereenkomsten bepalen bijvoorbeeld verhuurders zelf de huurstijging. De liberalisatiegrens vanaf 1 juli 2006 is 615,01 €.

bron:VROM