Dichter en theoloog Huub Oosterhuis en 'zijn' kerk, de Amsterdamse Studentenekklesia, voeren overmorgen voor het eerst overleg met al dan niet kerkelijke gelijkgezinden over de vorming van een "messiaans beraad". Het moet een netwerk worden van groepen die zich willen laten leiden door het bijbelse visioen van een rechtvaardige wereld.

Dichter en theoloog Huub Oosterhuis en 'zijn' kerk, de Amsterdamse Studentenekklesia, voeren overmorgen voor het eerst overleg met al dan niet kerkelijke gelijkgezinden over de vorming van een "messiaans beraad". Het moet een netwerk worden van groepen die zich willen laten leiden door het bijbelse visioen van een rechtvaardige wereld.

Vorm
De oproep daartoe die Oosterhuis in februari deed, leverde ongeveer honderd reacties op, meer dan de initiatiefnemers hadden verwacht. Het overleg in de Eggertzaal bij de Nieuwe Kerk in Amsterdam gaat vooral over de vraag hoe het voorgestelde messiaans beraad er uit zou moeten zien.

Thuisvoelen
Oosterhuis schetste in februari in een toespraak de gemeenschappelijke noemer van de deelnemende groepen. "Wat hebben al die groepen gemeen? Dat zij zich, de ene heftiger dan de andere, niet meer thuis voelen in de gangbare christelijke godsdienst en haar kerken, maar wel in de thoratraditie willen blijven." Die is volgens Oosterhuis messiaans, ofwel "betrokken op een komende wereld waar brood en recht en liefde is, genoeg voor allen".

Afspraak met God
De dichter-theoloog stelde ook een "afspraak over God" voor. "Met 'God' bedoelen wij de Stem die, door heel de bijbel heen, om recht en ontferming vraagt voor arme en vreemdeling, die roept 'Red hen die geen verweer hebben'. à©n de afspraak dat wij het visioen van een 'koninkrijk van God' niet opgeven."

Bondgenoten
Het messiaans beraad moet wat Oosterhuis betreft geen nieuwe Acht Mei Beweging worden, het progressieve samenwerkingsverband in de Rooms-Katholieke Kerk dat in 2003 ter ziele ging. Hij mikt op bondgenoten in, buiten of aan de rand van de kerken. "Wij als initiatiefnemers hebben geen enkele behoefte ons te keren tegen de bestaande kerken, maar ook niet om ons te voegen naar bestaande kerkelijke structuren. Wij menen dat een 'messiaans beraad' zich door en over alle grenzen van de bestaande confessies en denominaties heen moet kunnen ontvouwen."
 

bron:RKK