Op 1 oktober worden de nieuwe algemene huurvoorwaarden van Wooncompagnie van kracht. De aangepaste huurvoorwaarden, die het gevolg zijn van gewijzigde wetgeving, bieden de huurder voordelen. Wooncompagnie legt de nieuwe voorwaarden niet eenzijdig op, maar zal alle ruim 12.000 huurders verzoeken middels een antwoordbon aan te geven dat ze ermee instemmen. Voor wie dat niet wil, blijft alles bij het oude.Wooncompagnie is verplicht om bij het verhuren van een woning ´algemene huurvoorwaarden' met de huurders overeen te komen. Daarin staan de rechten en plichten van huurder en verhuurder.

Deze huurvoorwaarden zijn door de wetgever aangescherpt in het voordeel van de huurder. Er staat in wat de verplichtingen van de huurder en verhuurder zijn, wat wà©l en niet mag en bijvoorbeeld op welke wijze de overeenkomst beëindigd hoort te worden. Ook staan de rechten van de huurder erin. Wooncompagnie mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming van de huurder de woning in. Aan de andere kant heeft de huurder niet het recht om de woning aan iemand anders door te verhuren. Belangrijke verbeterpunten in de nieuwe algemene voorwaarden voor de huurder zijn: · Verhelpen van gebreken. Wooncompagnie heeft de zorgplicht deze te verhelpen. Het nieuwe huurrecht biedt de huurder de mogelijkheid het gebrek eventueel zelf te verhelpen en de kosten te verhalen op de verhuurder of in mindering te brengen op de huurprijs als de verhuurder dit achterwege laat. Men moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. · Zelf aangebrachte voorzieningen. De huurder mag zelf veranderingen aan de binnenkant van de woning aanbrengen mits hij de verhuurder om schriftelijke toestemming heeft verzocht en de veranderingen de verhuurbaarheid van de woning niet schaden. Huurders ontvangen bij het bewonersblad een antwoordbon waarop ze kunnen aangeven of dat ze akkoord gaan met de nieuwe algemene huurvoorwaarden. 

bron:Wooncompagnie