De huursubsidie heet vanaf 1 januari 2006 huurtoeslag. De huurtoeslag is op een paar punten anders dan de huursubsidie. Zo loop het tijdvak van de huurtoeslag nu gelijk met het kalenderjaar dus van 1 januari tot 1 januari.

Daarnaast is de huurtoeslag gebaseerd op het actuele inkomen in 2006 en dus niet meer, zoals bij huursubsidie, op het inkomen van het vorige jaar. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag gelden nagenoeg dezelfde voorwaarden als voor huursubsidie. U kunt huurtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Meer informatie: www.toeslagen.nl
bron:VROM