Woningcorporaties zijn op dit moment bezig met het uitsturen van ruim 700.000
Huurtoeslagkranten. Hierin informeren de corporaties hun huurders over de verandering van huursubsidie naar huurtoeslag. Vanaf 1 januari 2006 wordt de huursubsidie niet meer door het ministerie van VROM uitbetaald, maar betaalt de Belastingdienst huurtoeslag.

Tot nog toe is er veel aandacht geweest voor de introductie van de zorgtoeslag. De verandering van huursubsidie naar huurtoeslag heeft minder aandacht gekregen. Toch wijzigt er het een en ander. Iedereen die momenteel huursubsidie ontvangt moet in september opnieuw de huurtoeslag aanvragen. Daarvoor ontvangen alle huishoudens met huursubsidie automatisch een aanvraagformulier van de Belastingdienst. Voor huursubsidie was het inkomen van het voorgaande jaar het uitgangspunt. Vanaf 1 januari 2006 is dit het actuele inkomen. Meer informatie over wijzigingen staan in de Huurtoeslagkrant.

bron:Aedes