De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een verruiming van de criteria voor het toekennen van huurtoeslag voor woningen op het water en aan gehandicapte jongeren.

Huurders van woningen op het water kregen geen huurtoeslag toegekend omdat hun woningen werden bestempeld als roerend goed. Als een waterwoning het karakter en de bestemming heeft van onroerend goed kan de huurder in aanmerking komen voor huurtoeslag door een aanpassing van de wet.

Voor gehandicapte jongeren gaat het om een soepele toepassing van de maximale huurgrens. Er zijn twee maximum huurgrenzen, één voor jongeren en een hogere grens voor volwassenen en gehandicapte jongeren met een, met subsidie aangepast, huis. Na deze wetswijziging kunnen gehandicapte jongeren ook gebruik maken van de hogere maximum huurgrens als hun woning niet of zonder subsidie is aangepast. Met deze aanpassingen komt het kabinet tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:VROM