De Arbeidsinspectie heeft vorig jaar bij 30 procent van de geïnspecteerde
horeca-ondernemingen illegale werknemers aangetroffen. De dienst is vorig jaar langs geweest bij 1260 zaken om meer zicht te krijgen op illegale arbeid in verschillende delen van de branche. Het onderzoek is niet representatief voor de hele horecasector.

 

Bij de controles zijn in totaal 1370 illegale werknemers aangetroffen. Hiervan verbleef 32 procent ook illegaal in Nederland. Bedrijven die beboet zijn, worden altijd door de Arbeidsinspectie opnieuw gecontroleerd. Gemiddeld ging 40 procent opnieuw in de fout.

Het rapport van de Arbeidsinspectie bevat niet alleen resultaten van 2004 maar geeft ook cijfers van controles die de dienst uitvoerde sinds 2001. Hieruit blijkt dat het vaakst bij Chinese restaurants sprake was van illegale arbeid: bij 53 procent van de controles daar was het mis. Datzelfde gold voor 29 procent van de gecontroleerde Indiase eetzaken. IJssalons doen het met 7 procent relatief het beste. Het gemiddelde schommelde in alle jaren van het onderzoek rond 30 procent.

De boetes voor illegale arbeid zijn begin dit jaar fors omhoog gegaan: van 900 euro naar 8000 euro per werknemer. Illegaal werk verdringt legale plekken op de banenmarkt. Bovendien veroorzaakt het oneerlijke concurrentie tussen bedrijven. Dat komt doordat malafide ondernemingen geen premies en belasting afdragen, terwijl bonafide werkgevers dit wel doen. Daarnaast werken illegale arbeiders vaak onder zeer slechte arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

bron:SZW