Het Internationaal Monetair Fonds heeft dinsdag het rapport gepubliceerd over de financieel-economische situatie in Nederland. Volgens het IMF trekt de economische groei in Nederland stevig aan. Voor dit jaar wordt een economische groei verwacht van 2,6% BBP en voor komend jaar een groei van 2,8%. De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren het nodige gedaan om de Nederlandse economie robuuster te maken, stelt het IMF.

De begrotingspositie is structureel verbeterd. Het IMF beveelt aan om dit en volgend jaar de overheidsfinanciën ten minste economisch neutraal te houden. Eventuele nieuwe meevallers moeten gebruikt worden om het begrotingsaldo te verbeteren, mede met het oog op de vergrijzing. Volgens het IMF heeft Nederland veel bereikt in de flexibilisering van de economie. Het IMF wijst daarbij op de nieuwe zorgverzekeringswet, de verminderde instroom in de arbeidsongeschiktheid, het financieel toezicht en de overheveling van de verantwoordelijkheid voor de bijstand naar gemeenten.

Aandachtspunten zijn de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteitsgroei. Niet weerstaande de gezonde staat van het financië le systeem merkt het IMF op dat huishoudens een hoge (hypotheek)schuld hebben.

bron:MinFin