IMF voorzichtig optimistisch over Nederlandse economie in 2006Vandaag heeft het Internationale Monetaire Fonds (IMF) haar definitieve bevindingen over de ontwikkeling van de Nederlandse economie gepubliceerd. Belangrijkste conclusies van het IMF zijn: Nederland moet doorgaan met begrotingsconsolidatie en structurele hervormingen, hoewel Nederland lof krijgt voor het ingeslagen hervormingspad.

 

Hervormingen in de sociale zekerheid en terugdringen van de overheidsschuld zijn nodig om de vergrijzing van de Nederlandse bevolking op termijn te kunnen betalen.
Ontslagbescherming werkt belemmerend op innovatie in het bedrijfsleven en bij de overheid. Een hoge ontslagbescherming verhoogt de kosten van het aannemen van nieuw personeel en remt de productiviteitsverhogende activiteiten van ondernemers, aldus het IMF.

Verdere verbetering van de internationale concurrentiepositie is noodzakelijk. Speciale aandacht heeft het IMF geschonken aan de Nederlandse concurrentiepositie. De studie van het IMF wijst uit dat de Nederlandse concurrentiepositie nog sterker verslechterd is dan vaak gedacht. Met andere woorden, loonmatiging blijft nodig.
Het IMF verwacht winstherstel en verbetering van bedrijfsbalansen van het Nederlandse bedrijfsleven. Hierdoor zullen de bedrijfsinvesteringen aantrekken.
Tot slot voorziet het IMF voor Nederland een aantrekkende economische groei in 2006, vlak voor de eerstvolgende verkiezingen.

bron:MinFinComments are closed.
%d bloggers liken dit: